← Філософія (за січень 2022 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Філософські та методологічні проблеми права = Philosophical and methodological problems of law : наук. журн. / Засновник Нац. акад. внутрішніх справ України ; гол. ред. Н. В. Камінська. – Київ : Нац. акад. внутрішніх справ України, 2021. – № 1 (21). – 154 с.

Анотація

Висвітлення філософських та методологічних проблем права.