← Філософія (за січень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія : зб. наук. праць / Засновник Нац. авіаційний ун-т (м. Київ, Україна) ; гол. ред. Любов Григорівна Дротянко. – Київ : НАУ, 2021. – № 1 (33). – 166 с.

Анотація

Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів.