← комп'ютерні системи (за січень 2022 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Інформатика та математичні методи в моделюванні = Информатика и математические методы в моделировании = Informatics and Mathematical Methods in Simulation : журн. / Засновник Одес. нац. політехн. ун-т ; гол. ред. Г. О. Оборський. – Одеса : ТЕС, 2021. – Т. 11, № 1/2. – 141 с.

 

Анотація

Основним завданням журналу є вирішення наукових та науково-практичних проблем, що лежать на стику прикладної, класичної математики та інформатики. Журнал публікує огляди та оригінальні дослідження, тематика яких включає в себе розгляд у теоретичних та експериментальних проблем.