← комп'ютерні системи (за січень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології : Збірник наукових праць : Збірник наукових праць Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" / Засновник Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків : ХАІ, 2021. – Вип. 92. – 155 с.

Анотація

Висвітлено питання інтегрованих технологій в проектуванні та конструюванні авіаційної техніки, у виробництві та інженерному аналізі промислових об’єктів, відкритих інформаційних технологій і забезпечення життєвого циклу промислових виробів. Для фахівців авіаційної промисловості і наукових організацій, викладачів і студентів.