← Євроінтеграція (за січень 2022 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Семеног О. М. Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти = Researcher's academic culture: european and national contexts : навч. посіб. / Олена Миколаївна Семеног ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; відп. за вип. О. Ю. Кудріна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 215 с. : іл., табл.

Анотація

У посібнику викладено науковий апарат курсу, схарактеризовано специфіку академічної культури, культурно-освітній простір університету, узагальнено моделі класичного університету в контексті академічної культури, академічні традиції університетів України, окреслено сутність, структуру, методи дослідження академічної культури дослідника, окреслено лінгвокультурологічний аспект академічної культури дослідника, основи академічної доброчесності у вищій освіті, розкрито деякі аспекти лінгвоперсонології, культури наукового наставництва. Для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, широкої наукової громади.