КАТАЛОГИ І КАРТОТЕКИ

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ
Станом на 01.07.2020 загальна кількість каталогових записів в ЕК - 441755, що відображає наявні документні ресурси, що надійшли до фонду ОННБ з 2001 р., а також записи, створені в процесі ретрокаталогізації підсобних фондів рідкісних видань (з 1586 року) й підсобних фондів спеціалізованих відділів (відділу міжнародних проектів, науково-бібліографічного та науково-методичного відділів, відділу мистецтв та відділу краєзнавства «Одесика»). Дізнатися більше...

КАТАЛОГИ І КАРТОТЕКИ ОННБ

Зорієнтуватись у фонді бібліотеки читачеві допоможе наявна система каталогів і картотек, які взаємно доповнюють одна одну й полегшують пошук тих чи інших потрібних видань.

Каталоги і картотеки містять картки, куди згідно з існуючими правилами бібліографічного опису занесені основні дані про кожен наявний у бібліотеці документ. На картці вказані: прізвище, ім'я, по батькові автора, заголовок книги, прізвище відповідального редактора, місце видання, рік видання, кількість сторінок, а також ряд інших потрібних відомостей.

Залежно від групування включеного матеріалу каталоги бібліотеки поділяються на три основних види: алфавітний, систематичний і предметний.

Алфавітні каталоги


Картки тут розставлені в алфавіті прізвищ авторів або заголовків книг, незалежно від їхнього змісту.

За допомогою алфавітних каталогів можна встановити: чи є у бібліотеці той або інший документ, скільки видань певного твору зберігається в бібліотеці.

До послуг відвідувачів такі алфавітні каталоги:

1. Генеральний. Відображає весь фонд бібліотеки. Має службовий характер, тому довідки читачеві видаються виключно через чергового бібліотекаря.
2. Читацький. Відображає літературу, видану з 1957 р. українською, російською та іноземними мовами.
3. Друкований (Каталог Одесской городской публичной библиотеки: В 5 т.). Містить інформацію про видання, зібрані бібліотекою впродовж 1830-1910 років.

Систематичний каталог

Відображає літературу, видану з 1957 року.
Картки в систематичному каталозі згруповані за галузями знань.
Кожна група має роздрібнений поділ на певні логічні частини.
Користуючись цим каталогом, можна добрати літературу з тієї чи іншої галузі знань, з окремих проблем і тем, установити автора й точну назву документа, якщо читачеві відомий її зміст. Щоб швидко відшукати потрібний розділ систематичного каталогу, радимо скористатися алфавітно-предметним покажчиком (АПП), який є своєрідним "ключем".

Предметний каталог

Відображає літературу, видану з 1926 року.
Картки тут згруповані в алфавітному порядку предметних рубрик, що визначають зміст (предмет) документів. У середині рубрик також збережено алфавітний порядок авторів і заголовків.
Своєю алфавітно-предметною структурою предметний каталог до певної міри нагадує енциклопедичний словник. Самостійний розділ у ньому посідають "Персоналії", де описано літературу про історично визначних осіб.


Бібліотека також має каталоги:
1. Періодичних видань та видань, де зосереджені ( в алфавітному порядку) дані про газети, журнали й продовжувані видання.
2. Авторефератів дисертацій (складений згідно з "Номенклатурою спеціальностей наукових працівників").

Картотеки

Систематична картотека статей (СКС) містить інформацію про зміст періодичних і продовжуваних видань, випущених за останні п'ять-вісім років. В окремих випадках (краєзнавство, мистецтво, художня література й літературознавство) хронологічна глибина описаних матеріалів може бути більшою.
Структура картотек подібна до структури систематичного каталогу. "Ключем" до СКС також є алфавітно-предметний покажчик.

Картотека «Вулиці Одеси»

Створено: 26.07.2010
Останнє оновлення: 27.07.2020
Переглядів: 17641
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.