КАТАЛОГИ І КАРТОТЕКИ

katalogi1.jpg

Інформацію про наявність у бібліотеці необхідного документа користувачі можуть отримати через:

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

Створено для забезпечення вільного віддаленого доступу користувачів до фондів бібліотеки.

Електронний каталог містить понад 450 тис. бібліографічних записів на документи, які надійшли до фонду ОННБ з 2001 р., а також записів, створених в процесі ретрокаталогізування підсобних фондів рідкісних видань (з 1586 року) й підсобних фондів спеціалізованих відділів (відділу міжнародних проєктів, науково-бібліографічного та науково-методичного відділів, відділу мистецтв та відділу краєзнавства «Одесика»). ЕК розкриває склад і зміст документів з усіх галузей знань, різними мовами, які зберігаються у фонді бібліотеки на всіх носіях інформації (друкованих, аудіовізуальних, електронних тощо), забезпечує повноту та оперативність інформаційного пошуку за різними пошуковими елементами (автор, назва, ключові слова, предметні рубрики, рік видання тощо), поєднує в собі функції абеткового, систематичного, предметного каталогів і систематичної картотеки статей. Пошук інформації в електронному каталозі здійснюється в режимі реального часу через сайт Бібліотеки.

Дізнатися більше...

КАТАЛОГИ І КАРТОТЕКИ

Зорієнтуватись у фонді бібліотеки користувачеві допоможе наявна система каталогів і картотек, які взаємно доповнюють одна одну й полегшують пошук потрібних видань.

Каталоги і картотеки містять картки, куди згідно з існуючими правилами бібліографічного опису занесені основні дані про кожен наявний у бібліотеці документ. На картці вказані: прізвище, ім'я, по батькові автора, заголовок книги, прізвище відповідального редактора, місце видання, рік видання, кількість сторінок, а також ряд інших потрібних відомостей, зокрема шифр, за яким можна замовити книгу.

Залежно від групування включеного матеріалу,  каталоги бібліотеки поділяються на три основних види: алфавітний, систематичний і предметний.

Алфавітні каталоги

Картки тут розставлені в алфавіті прізвищ авторів або заголовків книг, незалежно від їхнього змісту.

За допомогою алфавітних каталогів можна встановити: чи є у бібліотеці той або інший документ, скільки видань певного твору зберігається в бібліотеці.

До послуг користувачів такі алфавітні каталоги:

1. Генеральний. Ведеться з 1829 року. Відображає всі документи фонду бібліотеки українською та іншими мовами. Має службовий характер. Обслуговування користувачів здійснюється в телефонному режимі:  (048)-718-53-60.
2. Читацький. Відображає документи українською та іншими мовами з 1957 р.

  1. Періодичних та продовжуваних видань. Ведеться з 1957 р. Містить інформацію про газети, журнали і продовжувані видання українською та іншими мовами.

Систематичний каталог

Відображає документи українською та іншими мовами за 1957-2017 рр.
Розкриває зміст бібліотечного фонду за галузями знань. Користуючись цим каталогом, можна підібрати літературу з тієї чи іншої галузі знань, окремих проблем і тем, встановити автора та точну назву документа, якщо відомий його зміст. Для швидкого пошуку потрібного розділу систематичного каталогу, радимо скористатися алфавітно-предметним покажчиком (АПП).  

З 2018 року документи систематизуються за системою універсальної десяткової класифікації (УДК) та відображаються в електронному каталозі.

Предметний каталог

Ведеться з 1926 року. Відображає документи українською та іншими мовами, має алфавітно-предметну структуру.  ПК всебічно розкриває зміст наявного фонду бібліотеки, забезпечує оперативний пошук інформації за предметними рубриками, що визначають зміст (предмет)  документів та значно полегшують пошук необхідної інформації. Бібліографічні записи розташовано за абеткою предметних рубрик.

Допоміжний апарат ПК: Рубрикатор предметних рубрик; Довідково-посилальний апарат ПК, який фіксує зв’язки між предметними рубриками  та підрубрики один з одним, направляючи пошук користувача.

Окремо виділений розділ «Персоналії», до якого включено документи про видатних політичних і громадських діячів, діячів науки, культури, письменників тощо.


Каталог авторефератів дисертацій.

Відображає автореферати дисертацій українською та іншими мовами

за 1970-2012 рр. Картки згруповані відповідно до "Переліку наукових спеціальностей", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1057 від 14.09.2011 р. (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012, Наказом Міністерства освіти і науки № 394 від 06.04.2015).

З 2013 року автореферати дисертацій відображаються в електронному каталозі.

Зведений краєзнавчий каталог

Ведеться з 1920 року. Містить документи українською та іншими мовами про місто Одесу та Одеську область. 

Розміщений у відділі краєзнавства «Одесика».

Систематична картотека статей (СКС)

Хронологічне охоплення матеріалів з періодичних та продовжуваних видань – за 2005-2017 рр. В окремих випадках (краєзнавство, мистецтво, художня література та літературознавство) хронологічна глибина описаних матеріалів може бути більшою.
Містить бібліографічні записи статей та рецензій з періодичних і продовжуваних видань українською та іншими мовами з багатьох галузей знань. Групування матеріалів – систематичне.

Допоміжний апарат: Абетково-предметний покажчик до СКС із  періодичних видань.

З 2018 року статті із наукових періодичних та продовжуваних видань, що отримує бібліотека, відображаються в електронному каталозі. База статей постійно поповнюється.

Картотека «Вулиці Одеси»

ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАЛІ КАТАЛОГІВ І КАРТОТЕК

Бібліографічні довідки про наявність документів у фонді бібліотеки надають досвідчені фахівці, які консультують з питань  користування каталогами, допомагають  у пошуку інформації, уточненні бібліографічного запису на документ, шифру зберігання документа тощо. 

У залі каталогів і картотек надаються бібліографічні консультації, проводяться індивідуальні та групові екскурсії, здійснюється ознайомлення з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки, можливостями інформаційного пошуку.

Створено: 26.07.2010
Оновлено: 10.09.2020
Переглядів: 22343
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.