Круглий стіл: «Ринок української книги...»

«Ринок української книги:
Стагнація? Стабілізація? Розвиток?»

«Круглий стіл»
6 червня 2013 р. о 15.30

Про що молитись, друже?
Було б удосталь книг.
Горацій

Упродовж чотирнадцяти років Одеська національна наукова бібліотека імені М.Горького за підтримки Міністерства культури України та Одеської обласної державної адміністрації, спільно з Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів, проводить загальнодержавну культурно-просвітницьку акцію – Всеукраїнську виставку-форум «Українська книга на Одещині». У рамках виставки-форуму відбувається багато різноманітних заходів, серед яких – презентації видавництв та видавничих проектів, автограф-сесії, творчі зустрічі з письменниками. Серед головних заходів виставки-форуму кожного року залишаються ділові зустрічі, дискусії, «круглі столи», спільною метою яких є обговорення актуальних проблем, пов’язаних із підвищенням ролі української книги та забезпеченням її доступності для читачів.

Головним культурним заходом XIV виставки-форуму став «круглий стіл» на тему: «Ринок української книги: Стагнація? Стабілізація? Розвиток?», а також обговорення в його рамках «Звіту про результати дослідження видавничого ринку України» за участі начальника відділу виставкової діяльності та книгорозповсюдження Управління видавничої справи Держкомтелерадіо України Т.Р.Демченко, головного спеціаліста відділу культосвітньої роботи та народної творчості управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації О.М.Карпінського, президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О.В.Афоніна, генерального директора видавництва «Наукова думка» НАН України І.Р.Алексеєнка, директора видавництва «Мистецтво» Н.Д.Прибєги, представників провідних видавництв України, бібліотек м. Одеси, науковців, журналістів.

«Низько кланяюсь Вам, шановні, всім, хто має відношення до слова. Будемо працювати спільно, щоб Україна стала читаючою країною», - такими словами вітала учасників «круглого столу» генеральний директор ОННБ імені М.Горького, заслужений працівник культури України О.Ф.Ботушанська.

Начальник відділу виставкової діяльності та книгорозповсюдження управління видавничої справи Держкомтелерадіо України Т.Р.Демченко приїздить на виставку-форум вдруге. Порівнюючи «круглий стіл» з минулорічним, вона наголосила, що такі заходи дають певний результат, що бібліотекарі своєю відданістю книзі часом роблять більше, ніж чиновники в кабінетах. Сьогодні книгою опікуються різні відомства. Наприклад, програма «Українська книга» – це програма Держкомтелерадіо України. Книги за цією програмою видаються лише з урахуванням попиту бібліотек.

Після вітання О.М.Карпінського слово взяв О.В.Афонін, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів. На його думку, процеси в Україні, у т. ч. і сучасний стан книговидання, – це складання пазлів без уявлення повної картинки. Важко будувати щось без розуміння, що будуємо. Без розбудови держави в цілому не можливо розвивати книговидавничу справу. Три «де-»: де-індустріалізація, де-кваліфікація, де-гуманізація в суспільстві, втрата знань та інтелекту в країні не сприяють читанню. «Бібліотеки та книговидавці – єдине, що ще тримає державу, її інтелектуальний потенціал «на плаву». Нехай важко, але свою справу потрібно робити. Позитивним кроком в цьому відношенні стали парламентські слухання на тему: «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні», що відбулися 15 травня 2013 року. «Звернення», складене на минулорічному «круглому столі» в ОННБ імені М.Горького, теж відіграло свою роль, щоб спонукати владні структури до дії. Такі заходи підштовхнули Кабінет Міністрів України до прийняття «Концепції Державної цільової програми популяризації вітчизняного книговидання на 2014-2018 роки».

Особливу увагу О.В.Афонін звернув на «Звіт про результати дослідження видавничого ринку України», підготовлений за фінансового сприяння Європейського союзу в рамках програми «Book Platform» та організаційної і консультативної допомоги «Next Page Foundation» (Болгарія) і Громадської організації «Форум видавців» (м. Львів). З його текстом колектив бібліотеки і більшість учасників були ознайомлені заздалегідь. На думку президента УАВК, цей Звіт, аналогу якого ще не було за двадцять один рік існування нашої незалежної держави, дає предметне уявлення про стан вітчизняної книжкової справи у розрізі кожної з її складових, а також підкреслює визначну роль бібліотек у процесі популяризації книги і читання. Крім того, він заявив, що Звіт – це хороша основа для започаткування системного аналізу книжкового ринку України з регулярним щорічним поповненням його оновленими даними за всіма розділами.

Ю.С.Амельченко, директор Одеської ОУНБ ім. М.С.Грушевського, наголосила на тому, що державні замовлення суттєво допомагають бібліотекам у комплектуванні літератури. Бібліотеки Одеського регіону за програмою «Українська книга» у 2012 р. отримали 406 назв нових книг – 40667 примірників на 2975320 гривень. В Україні підписано низку документів, що сприяють розвитку книговидання та читання; корисними є різноманітні міжнародні книжкові ярмарки та фестивалі. Отже на даному етапі формування книжкового ринку відбувається його розвиток, але ще багато треба зробити. Актуальним залишається вивчення попиту на книжковому ринку України. Так, за даними досліджень кожен українець протягом року витрачає в середньому лише 3 євро на книгу. Без збільшення попиту не має сенсу підвищувати тиражі книг, тобто пропозицію. Багато в чому ринок розвивається за рахунок бібліотек, які стають основними покупцями української книги та рекламують її. Але й вони відчувають проблеми: зменшується закупівля літератури за рахунок платних послуг через скорочення доходів від таких послуг; обов’язковий примірник теж надходить далеко не до всіх, у т. ч. місцевий примірник.

М.І.Мартинюк, директор видавництва «Твердиня» (Луцьк), висловив думку, що на книжковому ринку України склалася така ситуація, що читач і книгорозповсюджувач ігноруються. Особливо потерпають середній і малий бізнес у видавничій справі. Надто ті видавництва, які тільки починають свою діяльність. Дуже важко знаходити порозуміння з державними структурами, включаючи казначейства. Важко і авторам, які пишуть книги, але не отримують належні гонорари. Було б дуже добре створити структуру, яка б інформувала громадськість про кращі книги (щось на зразок альтернативного сайту).

І.Р.Алексеєнко, директор видавництва «Наукова думка», висловив свою думку про долю наукової книги у культурному просторі держави. За останні роки Україну залишили 1600 кандидатів і докторів наук, що не може не позначитися на розвитку самої науки і, зокрема, на створенні наукових видань. Врешті-решт, все упирається в організацію роботи владних структур, і те, що розвиток нашої науки не є продуманою системою. Крім того, він високо оцінив «Звіт про результати дослідження видавничого ринку України», зауваживши, що це дає можливість предметного осмислення стану книги в Україні.

Н.Д.Прибєга, директор видавництва «Мистецтво», зазначила, що видавничі підприємства не мають даних досліджень, яка саме література потрібна на місцях, тому змушені видавати мистецтво-знавчу літературу «на глобальні теми», які були б цікаві широкому колу читачів. «Мріємо потрапити в державні програми, адже книги з мистецтва теж потрібні читачеві». Система книгорозповсюдження, про яку говориться вже багато років, так і не працює. І хоча ми можемо констатувати майже стагнацію книжкового ринку України, є надія на його розвиток і стабілізацію, завдяки деяким зрушенням в державі, а також активній позиції Президента УАВК О. Афоніна та підтримці Держкомтелерадіо. А якщо розглядати проблему ширше, то що таке наш читач – це і продумана соціальна політика держави, і робочі місця для населення. Вона також запропонувала поширити «Звіт про результати дослідження видавничого ринку України» по всіх бібліотеках регіону, забезпечивши доступ до нього читачів.

Г.Я.Лазарєва, директор Одеської МЦБС для дітей, зауважила, що потрібно приділяти більше уваги дитячій літературі, її змісту, а також книгам для читачів з особливими потребами. «Книга – це згусток людської думки, а не папір», тому і підходити до неї потрібно не лише з позиції ринкових відносин. Якість змісту видань для дітей має вирішальне значення. Немає нової літератури для підлітків, які читають книги про злочини, вбивства, вампірів. Галина Яківна звернула також увагу на таке культурне явище, як малотиражну літературу. Малотиражними є дуже цінні видання, зокрема краєзнавчі, які ніде потім ніхто не знайде і не відновить. Потрібно вести роботу з цього напряму.

Д.А.Головенко, директор видавництва «Ключі» (Луцьк), знову підняв тему малого і середнього бізнесу у книготорговельній сфері, яким дуже потрібна підтримка держави на організаційному, фінансовому та, особливо, на законодавчому рівні.

Учасники «круглого столу» також обговорили «Звіт про результати дослідження видавничого ринку України», підготовлений Президентом УАВК О.Афоніним, і підкреслили його актуальність і важливість.

Книговидавці, бібліотекарі та книгорозповсюджувачі, присутні на «круглому столі» в ОННБ імені М.Горького, дійшли загальної думки, що стабілізація і розвиток сучасного книжкового ринку України можливі за таких умов:

♦  Продовження і впровадження нових державних програм щодо поповнення бібліотечних фондів українськими виданнями.
♦  Координація різних відомчих державних структур у сфері книговидання, книгорозповсюдження та сприяння читання української книги.
♦  Співпраця громадських організацій та державних органів влади, а також бібліотек у сфері всіх питань, що стосуються книги, з метою узгодження інтересів сторін на законодавчому рівні.
♦  Відновлення системи книгорозповсюдження.
♦  Систематичне інформування громадськості про кращі видання, забезпечення популяризації української книги в інформаційному просторі.
♦  Державна підтримка підприємств малого і середнього бізнесу у сфері книговидавництва та книго-розповсюдження.
♦  Систематичне проведення і оприлюднення результатів досліджень читацького попиту в Україні.

«Круглий стіл» показав, що його учасники – книговидавці, бібліотекарі, книгорозповсюджувачі – люди, віддані своїй справі, яких хвилюють проблеми, що виходять за рамки їхньої професії. Розвиток книжкового ринку, читання та популяризація вітчизняної книги тісно пов’язані з відновленням виробництва, науки, культури України, соціальної підтримки всіх верств населення, питаннями виховання молодого покоління, професіоналізацією кадрів, чітким баченням владними структурами шляхів і методів виходу із становища, що склалось.

   Проект Book Platform: довідково

 

   Результати дослідження видавничого ринку в Україні

 

ФОТОРЕПОРТАЖ
з місця події

Вступне слово генерального директора ОННБ Ольги Ботушанської

Промоутер засідання, президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін

Незмінний учасник «круглих столів», присвячених нагальним проблемам видання та книгорозповсюдження, директор видавництва «Наукова думка» Ігор Алексеєнко (Київ)

Директор видавництва «Твердиня», письменник Микола Мартинюк (Луцьк), презентант цьогорічної виставки-форуму

Директор видавництва «Ключі» Дмитро Головенко (Луцьк)

Свою активну громадську і професійну позицію як завжди емоційно і переконливо висловлює незмінний учасник масштабних бібліотечних заходів, директор ЦБС для дітей м. Одеси Галина Лазарєва

У залі відомі видавці, краєзнавці, бібліофіли, журналісти, бібліотечні працівники. На першому плані заслужений працівник культури України, колекціонер і краєзнавець Тарас Максим`юк

Створено: 14.06.2013
Переглядів: 1546© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.