Анонс

Науково-практична  конференція “Екологічна освіта і виховання як складова формування громадянського суспільства”

 

Сучасні екологічні проблеми складають серйозну небезпеку для існування людини на всіх рівнях – від глобального до локального. Загальний стан екологічної безпеки в Україні, зокрема в Одеському регіоні, характеризується як досить складний.

Отже забезпечення екологічної безпеки – один з чинників розвитку суспільства. Ефективне керування екологічною безпекою можливе лише на основі сталого екологічно збалансованого розвитку,  комплексного вивчення та вирішення екологічних проблем, через широке інформування населення про основні природоохоронні проблеми.

Питання екологічної освіти та виховання було поставлено ЮНЕСКО та Програмою ООН щодо охорони навколишнього природного середовища у ряд основних засобів гармонізації заємовідносин людини і природи. Стокгольмська конференція з навколишнього природного середовища (1972) прийняла рекомендації щодо створення міжнародної програми про освіту у цій галузі. На початку 1975 року таку програму було розроблено, а в 1992 року на конференції ООН з охорони навколишнього середовища та розвитку у Ріо-де-Жайнеро її рекомендовано до запроводження. Концепція «екологічної освіти в інтересах сталого розвитку» стала основною освітньою доктриною ЮНЕСКО.

Система екологічної освіти повинна охоплювати всі ланки дошкільної, початкової, середньої, вищої освіти, підвищення кваліфікації,  перепідготовки кадрів, популяризації наукових знань.

Інформаційне забезпечення – сфера діяльності Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького (ОННБ), що діє як інформаційний центр з питань екології. Сьогодні ОННБ є однією з важливих ланок у вирішені екологічних проблем Одеського регіону.

Екологічна освіта та формування екологічної культури населення   стали головним завданням громадського Університету екологічних знань ОННБ ім. М. Горького, який працює з жовтня 2001 року. Університет є трибуною для обміну інформацією між науковцями і фахівцями про досягнення і перспективи розвитку науки з екологічної безпеки, про відтворення природних ресурсів та раціональне природокористування. Саме через його трибуну широка громадськість дістала можливість реалізувати своє право на одержання достовірної екологічної інформації.

Слухачами Університету є аспіранти, студенти, фахівці, які працюють у галузі екології, члени громадських екологічних організацій.

Високий професійний рівень членів ученої ради Університету (керівники державних природоохоронних служб, видатні учені – три академіки НАН України, дев'ять докторів і кандидатів наук, представники громадських організацій.) дає можливість глибоко і всебічно аналізувати екологічну ситуацію в регіоні.

Цього року Університет екологічних знань відзначає 10-річчя своєї  діяльності.

 7 грудня 2011 року Університет екологічних знань та інформаційний центр з питань екології довідково-інформаційного відділу ОННБ ім. М. Горького проводить науково-практичну конференцію “Екологічна освіта і виховання як складова формування громадянського суспільства.”

В роботі науково-практичної конференції візьмуть участь:

- А.В. Яцков, начальник Державного управління з охорони навколишнього природного середовища в Одеській області;

 - І.А. Дербоглав, начальник управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;

 - Б.В. Буркинський, д-р екон. наук, професор, академік НАН України, директор Інституту проблем ринку та еколого-економічних досліджень, заслужений діяч науки та техники;

 - С.Н. Степаненко, д-р фіз.-мат. наук, ректор Одеського університету екологічних знань;

 - І.І. Каракаш, канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Одеської національної юридичної академії.

 У системі державних установ, які забезпечують право на інформацію, у тому числі й екологічну, важливо місці належить бібліотекам.

Про просвітницьку діяльність бібліотек, про роль бібліотек у підвищенні рівня екологічної освіти, виховання і культури в суспільстві  доповідатимуть О.М. Бельницька, заступник генерального директора Одеської національної бібліотеки ім. Горького, а також працівники обласних і міських бібліотек.

Вузівська наука має активно формувати свої наукові школи в усіх галузях знань, а екологічна наука – використовувати досягнення вчених для підвищення якості освіти і в інтересах екологічно збалансованого розвитку.. Про це на конференції буде представлено ряд доповідей викладачів вузів: Одеської державної академії холоду, Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

Неформальна екологічна освіта на конференції представлена доповідями педагогів, які працюють у системі позашкільній роботі.

Ряд доповідей на конференції буде представлено громадськими екологічними організаціями.

Створено: 25.11.2011
Переглядів: 1931
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.