Виставка нових надходжень 2011-09-02

Цивільний кодекс України : зі змінами та доп. /. – Х. : Право, 2011. – 432 с.

Для працівників правоохоронних органів, практикуючих юристів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 

Пельтек Л.В. Розвиток регіональної промислової політики держави : теорія, методологія, механізми / Л.В.Пельтек. – М. : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 268 с.

У монографії досліджено сутність та особливості формування і реалізації регіональної промислової політики. Визначено теоретико-методологічні основи побудови систем управління регіональною промисловою політикою. Проаналізовано світовий досвід побудови регіональної промислової політики. Визначено шляхи вдосконалення формування та реалізації регіональної промислової політики Обґрунтовано заходи підвищення ефективності проведення регіональної промислової політики.

 

Тимофеев А.И. Учение о человеке в философии Гегеля / А.И.Тимофеев. – СПб. : С.-Петерб. ун-т, 2008. – 203 с.

Монографія розкриває антропологічну проблематику у філософії Гегеля.

Досліджуються певні аспекти логіки Гегеля, трактовки відносин між розумністю людини і індивідуально-природними аспектами його існування.

            Призначена для науковців, студентів та всіх хто цікавиться історією філософської антропології.

 

Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі : Пророчі голоси драматургії Лесі Українки : монографія / Леся Демська-Будзуляк. – К. : Академвидав, 2009. – 184 с.

Кожна епоха наснажується своїми великими ідеями, питома сутність яких живить людство на всіх етапах духовного розвитку. Серед них – ідея свободи. До неї зверталися і фундаментально її осмислювали філософи античності, середньовічні теологи, ідеологи французької революції, великі вчені різних часів, у літературі – романтики, модерністи.

 

 

 

Шекспір В. Сонети / Вільям Шекспір, пер. з англ. Г.Пилипенка. - К. : Ірпинь: Перун, 2010. – 320 с. – укр., англ., рос.

         

Літературно-художнє тримовне видання, яке містить англійську – рідну мову В.Шекспіра, українську та російську у перекладі Георгія Пилипенко, який є першим автором перекладів повного циклу сонетів В.Шекспіра українською і російською мовами.

 

 

Грані світу. Україна – Японія : дерев’яна архітектура. – К. : Грані-Т, 2009. – 152 с.

 

Японія є країною багатою традиціями дерев’яної архітектури, що відкриває для себе українські дерев’яні зрубні церкви. В цьому виданні так разюче й наочно висвітлюється спорідненість української і японської дерев’яної архітектури.

            Завдяки цьому альбому читач має змогу порівняти дві давні культури дерев’яного будівництва, і ми зрозуміємо, що наші країни – далекі за відстанню, мають багато спільного.

 

Історія людства. Події / худож.-оформлювач О.Н. Артеменко. – Х. : Фоліо, 2011. – 639 с.

            Історія людства сповнена подій, що дивовижним чином вплинули на життя неймовірної кількості людей. Хто знає яким би шляхом пішла Європа, якби війська персів змогли подолати спротив давніх греків або ж у битві на Каталауннських полях перемогли не римляни, а гуни? І з чим би зіткнулися європейці, намагаючись підкорити Америку, якщо б індіанці знали колесо і порох? Та як би не сталося, а сучасна людина завжди буде намагатися осмислити найнеймовірніші варіанти власної еволюції.

 

Велика енциклопедія народної медицини. – Донецьк. : Глорія Трейд, 2010. – 704 с.

           

Природа обдарувала нас достатньою кількістю трав і рослин, які є джерелом здоров’я, але які потрібно використовувати з розумом.

            У даній книзі зібрані і узагальнені відомості з різних джерел. Довідник лікарських рослин дозволить недосвідченій людині уникнути ряду помилок, які можливі при практичному вживанні трав.

 

Ушкалов Л. Від барокко до постмодернізму : есеї / Леонід Ушкалов. – К. : Грані-Т, 2011. – 552 с.

 У цій книзі подані есеї, присвячені українській літературі XVII – XX століть, зокрема творчості Мелетія Смотрицького, Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Григорія Квітки-Основ`яненка, Павла Тичини, Максима Рильського та інших письменників-класиків. Автор порушує цілу низку  питань – від концепту самопізнання й морфології сексу в літературі часів бароко до біблійної герменевтики й естетики романтизму. Та про що б він не писав, українська література від давнини до сьогодні постає в його викладі цікавою, барвистою і глибокою.

 

Вселовська Г.І. Український театральний авангард / Г.І.Вселовська. – К. : Фенікс, 2010. – 368 с.

Монографія присвячено дослідженню українського театру 1920-х років, коли експеримент і пошук нових сценічних форм стали основною ознакою творення театрального мистецтва. Відтворюючи тогочасний суспільно-політичний і культурний контекст авторка представляє діяльність численних театральних колективів як з боку естетичного, так і соціально-етичного. На основі широкої джерельної бази, а саме архівних матеріалів, публікацій преси, мемуарних свідчень та наукових розвідок у монографії ретельно досліджуються реалії тогочасного театрального життя, вводиться у науковий обіг велика кількість нових фактів та імен. Зроблені у роботі фундаментальні узагальнення і висновки є принциповими для розуміння культурно-мистецьких процесів в Україні у 1920-і роки.

 

Альбом бухгалтерських проводок / Т.Онищенко, В. Мякота, Я. Клиженко, І. Басрва. – 11-е вид. – Х. : Фактор, 2011. – 368 с.

У книзі розглянуто відображення в системі бухгалтерських рахунків господарських операцій з обліку основних засобів, нематеріальних активів, біологічних активів, запасів, розрахунків з працівниками, підзвітними особами, дебіторами та кредиторами, засновниками. Наведено кореспонденцію рахунків щодо обліку валютних операцій, операцій з векселями, давальницькою сировиною, торговельних, орендних, бартерних операцій. Окремий розділ присвячено відображенню господарських операцій суб’єктами малого підприємництва з використанням спрощеного плану рахунків.

 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / уклад. О. Андрусь. – Х. : Фактор, 2011. – 432 с.

У книзі наведено усі чинні положення бухгалтерського обліку, а також Примітки до річної фінансової звітності та методичні  рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності. Усі документи наведено станом на 22 квітня 2011 року.

 

 

 

 

Глюк Г.М. Живопис. Графіка : [альбом] / упорядник В.Г. Глюк-Александрова. – К. : Новий друк, 2007. – 208 с.

Бібліотеки України поповнилися новим виданням про відомого закарпатського майстра, одного із фундаторів закарпатської школи малярства, заслуженого діяча мистецтв УРСР Гаврила Глюка. У альбомі розміщено багато нових, маловідомих робіт майстра, створених впродовж 1945 – 1983 років. Упорядник - В.Г. Глюк-Александрова, вступна стаття доктора мистецтвознавства, професора Олександра Федорука. Подано також хронологію життя і творчості митця, перелік його живописних і графічних творів з повною атрибуцією (назва, рік створення, розміри, техніка виконання, збірки), наявність у фондах музеїв, висловлювання відомих діячів мистецтва і культури про творчість художника. Доповнюють текст вступної статті світлини дитячих років та періоду зрілої творчості художника. Представлені роботи дозволяють прослідкувати еволюцію творчості цього послідовного реаліста, якого відрізняє ґрунтовність академічної підготовки та сміливе звернення до експерименту в області кольору на основі імпресіоністичного та реалістично-пленерного живопису.

Створено: 04.10.2011
Переглядів: 2232
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.