«Тисячоліття довкілля»: до дня створення Програми ООН з охорони навколишнього середовища (ЮНЕП)

foto_1.jpg

15 грудня 1972 року в Стокгольмі відкрилася Конференція Організації Об’єднаних Націй із проблем навколишнього середовища, за результатами якої створено Програму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). З 2000 року розпочато програму ООН «Тисячоліття довкілля – приступити до дій». Програма є нагадуванням людству про його роль в охороні довкілля.

ЮНЕП є головним органом Організації Об’єднаних Націй у сфері навколишнього середовища, виконує роль провідного глобального природоохоронного органу, що визначає глобальний екологічний порядок денний, сприяє узгодженому здійсненню екологічного компоненту сталого розвитку в рамках системи ООН і є авторитетним захисником інтересів глобального навколишнього середовища.

Підтримка держав-членів і регіонів, які постраждали від стихійних лих і конфліктів, є основою мандату ЮНЕП щодо надання технічної допомоги та підтримки врядування у сфері екології, яка постійно переглядає стан навколишнього середовища у світі.

За останні двадцять років ЮНЕП провела численні оцінки впливу конфліктів, зокрема в Афганістані, Колумбії, ДР Конго, Косово та на Західних Балканах, Іраку, Лівані, на окупованих палестинських територіях, Сомалі, Південному Судані та Судані.

Українська РСР, як один із перших членів ООН автоматично приєдналася до ЮНЕП у 1972 році. З того часу наша держава бере участь у роботі організації. Зокрема, Україна є стороною міжнародних угод з питань екології, задіяна у міжнародних конвенціях. 

Певна активізація у стосунках між нашою державою та ЮНЕП відбувається з початком агресії росії на території України у 2014 році. Зокрема, під час засідань різних органів ЮНЕП Україна звертала увагу світової спільноти на екологічні наслідки нападу та закликала вжити заходів щодо захисту довкілля у районах, уражених війною.

З початком російського вторгнення 24 лютого 2022 року ЮНЕП підтримує уряд України у дистанційному моніторингу впливу на навколишнє середовище. Зокрема, вже 2 березня заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького було обрано до складу Бюро Асамблеї ООН з довкілля. Важливо, що Україна вперше в історії представляє Східну Європу у Бюро Асамблеї.

На початку липня ЮНЕП разом із партнерськими організаціями провели попередній моніторинг екологічної ситуації в Україні та проаналізували вплив бойових дій на довкілля. На думку фахівців, спостерігається значний вплив конфлікту на довкілля, що може залишити країну та регіон інтоксикованими на багато майбутніх поколінь.

Організація вже здійснила оглядовий візит до України для підтримки роботи Координатора системи ООН в Україні та на прохання української влади мобілізує додаткову підтримку для оцінки широкого спектру впливів на навколишнє середовище.

За даними ЮНЕП і партнерів, військові дії завдали шкоди багатьом регіонам країни, внаслідок інцидентів на атомних електростанціях і їх об’єктах, на об'єктах енергетичної інфраструктури, включаючи танкери для зберігання нафти, нафтопереробні заводи, бурові платформи та газові об’єкти, а також на розподільних трубопроводах, шахтах та промислових майданчиках та на агропереробних підприємствах. Результатом стали численні випадки забруднення повітря та потенційно серйозне забруднення ґрунтових і поверхневих вод.

Інфраструктура водопостачання, включаючи насосні станції, очисні та каналізаційні споруди, також зазнала значної шкоди, а також було пошкоджено велику кількість промислових об’єктів, складів та фабрик, деякі з яких зберігали низку небезпечних речовин, починаючи від розчинників до аміаку та пластмас.

Відбувся витік небезпечних речовин під час вибухів у об'єктах агропромислового комплексу, зокрема на заводах з виробництва добрив та азотної кислоти. Є також повідомлення про напади на кілька великих тваринницьких ферм, там трупи худоби становлять додатковий ризик для здоров’я населення.

У багатьох міських районах прибирання залишків зруйнованих будівель спричинить певні труднощі, оскільки таке сміття може бути змішане з небезпечними матеріалами, зокрема азбестом. Супутникові знімки також показали значне збільшення пожеж у низці заповідників і заповідних територій, а також у лісових масивах.

Крім того, забруднення внаслідок широкого використання зброї, в тому числі в населених пунктах, і великі обсяги військових відходів, включаючи знищену військову техніку, створюють серйозний виклик і потребу очищення.

ЮНЕП вважається найавторитетнішою організацією з питань захисту довкілля у світі. 

2.jpeg

Карта шкоди довкіллю, завданої війною в Україні, розроблена швейцарською неурядовою організацією Zoï Environment Network

Фахівцями Одеської національної наукової бібліотеки підготовлено електронну книжкову виставку, на якій представлена література, яка висвітлює питання небезпеки забруднення довкілля, та шляхи вирішення екологічної загрози суспільному розвитку в економічній, екологічній, соціальній і духовній сферах.

3.jpg

Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : IV Міжнар. наук.-практ. конф., до дня пам'яті д-ра с.-г. наук, проф. Пилипенка Ю. В. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. аграрно-екон. ун-т, Ф-т рибного госп-ва та природокористування, каф. екології та сталого розвитку ім. проф. Ю. В. Пилипенка. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. - 476 с.

4.jpg

Системи галузей права в умовах глобальних екологічних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 листопада 2020 р., м. Київ) / наук. ред. В. А. Устименко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон.-прав. досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України». - Київ, 2020. - 200 с.

У виданні представлені тези доповідей учасників конференції, метою якої було створення науково-практичної платформи для обміну думками та дискусії щодо проблем та перспектив правового регулювання соціально-економічних, санітарно-епідеміологічних і суміжних відносин в умовах сталого розвитку України. 

5.jpg

Турлова Ю. А. Екологічна злочинність в Україні: кримінально-правові та кримінологічні засади протидії: монографія / Ю. А. Турлова ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Знання України, 2018. - 459 с.

Монографія присвячена теоретичним і практичним питанням екологічної злочинності в Україні. Досліджено феномен екологічної злочинності, її сучасний стан, тенденції та закономірності розвитку. Охарактеризовано особу екологічного злочинця. Визначено особливості детермінації екологічної злочинності. Запропоновано концептуальну модель системи протидії екологічної злочинності, охарактеризовано найбільш значущі складові компоненти стратегії запобігання екологічної злочинності.

6.jpg

Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. пр. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Стиль-Іздат, 2018. - Вип. 40. - 216 с.

Збірник призначено для висвітлення результатів наукових досліджень у галузі екології, охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.

7.jpg

Малишева Н. Р. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону навколишнього середовища» / Н. Р. Малишева, М. І. Єрофеєв. - Харків : Право, 2017. - 416 с.

Видання містить постатейний коментар до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

8.jpg

Системний аналіз якості навколишнього середовища: підручник / Т. А. Сафранов, Я. О. Адаменко, В. Ю. Приходько та ін. ; за ред. Т. А. Сафранова, Я. О. Адаменко. - Одеса : Екологія, 2015. - 244 с.

Висвітлено теоретичні основи, інструменти та методи системного аналізу якості навколишнього середовища, принципи оцінки стану та якості природних і антропогенно-змінених екосистем, методи забезпечення якості навколишнього середовища, підходи до екологізації антропогенної діяльності.

Створено: 14.12.2022
Переглядів: 1682
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.