Презентації

Валентин Симоненко презентує свою нову книгу «Пятилетка «враздрай»: Экономические эссе»

Книга Валентина СИМОНЕНКА  «Пятилетка «враздрай»: Экономические эссе» вийшла у світ у видавництві «Знання» напередодні святкування 20-ї річниці незалежності України. 9 вересня її презентація за участі автора відбулася у Золотій залі Одеського літературного музею, про що мова піде далі.

Колектив Одеської національної наукової бібліотеки імені М.Горького щиро вітає автора -  Валентина Костянтиновича СИМОНЕНКА, який впродовж багатьох років є щирим другом і надійним партнером бібліотеки, а нині очолює Наглядову раду ОННБ,  із цією знаменною подією у його професійному і творчому житті.

Нове видання займе гідне місце у фондах ОННБ імені М.Горького. На нього вже чекають і досвідчені фахівці, і майбутні економісти, а також усі, хто цікавиться проблемами соціально-економічного життя України.

З виходом нової книги  автора вітає генеральний директор ОННБ імені М.Горького Ольга Ботушанська

 

Під час презентації. Фото Анатолія Вакуленка

 

З ДУМКОЮ ПРО КРАЩЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

 Важко перерахувати усі професійні успіхи і творчі злети, титули і нагороди нашого іменитого земляка Валентина Костянтиновича Симоненка. Герой України, заслужений економіст України, доктор економічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний член Міжнародної кадрової академії, кавалер орденів Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, «За заслуги», Ярослава Мудрого…

А ще він автор понад 200 друкованих робіт, присвячених проблемам соціально-економічного розвитку України, становленню ринкової економіки, регіональної політики, формуванню та виконанню державних бюджетів, ролі виконавчих та законодавчих органів у цьому процесі, у тому числі книг: «Украину возродят регионы» (1995), «Украинское Причерноморье: потенциальные возможности и перспективы развития» (1996), «Регионы Украины – проблемы развития» (1997), «Покаяние?!» (1997), «Основы экономической теории» (2000), «Основы единой системы государственного финансового контроля в Украине» (2006), «Пятилетки независимости: Экономические  эссе»  (2007).

І ось чергова праця В.К.Симоненка побачила світ. У серпні 2011 року, напередодні Дня незалежності України, Валентин Костянтинович випустив нову книгу - «Пятилетка «враздрай»: Экономические эссе». Презентація видання відбулася 9 вересня у Золотій залі Одеського літературного музею.

Привітати автора з важливою подією, висловити йому своє шанування за його особистий внесок у соціально-економічний розвиток держави, відданість Одесі, вболівання за збереження її унікального архітектурного обличчя, підтримку культурно-освітніх проектів прийшло чимало друзів, соратників, однодумців, колишніх колег, побратимів та просто одеситів, чиї долі перетнулися з Валентином Костянтиновичем у бутність його мером Одеси.

- Новий збірник є логічним продовженням книги «Пятилетки независимости», що розповідає про основні етапи життя нашої  держави під час перебудови, - представляючи присутнім своє дітище, сказав Валентин Симоненко. - У  цих двох книгах дана комплексна оцінка досягненням та прорахункам за чотири п’ятирічки незалежності України. Я намагався детально проаналізувати проблеми реформування української економіки, яке, на жаль,  не принесло бажаних результатів. Кожен новий уряд, а їх за 20 років змінилося п’ятнадцять, приходив до влади з новою програмою і починав з «чистого аркуша», знищуючи інституційну пам’ять.

- Процес «програмотворчості» та обіцянок, - підбиває підсумок В.Симоненко, - був спрямований не на соціальний ефект, а на імітацію «активної» роботи нової влади. У результаті жодна із запропонованих суспільству урядових програм  не була виконана.

Серед найбільш пріоритетних В.Симоненко називає проблему подолання бідності в Україні. Адже нас не може не хвилювати, що майже третина українців перебувають за межею бідності. А матеріальна бідність  породжує бідність суспільних можливостей, саме тому громадяни все гостріше відчувають настрої соціального відчуження, коли немає можливостей брати участь в економічному, соціальному, культурному, громадському, політичному житті країни.

Не менш вагома проблема – збереження природи. Кількість природних та екологічних катастроф увесь час зростає.  Безвідповідальна  і недалекоглядна політика щодо природи призвела до порушення екологічних ніш, накопичення відходів, вирубування лісів, знищення окремих видів тварин та рослин, непродуктивного використання земель. Але «запас міцності» екосистеми – не безмежний.

- Кардинально змінити ситуацію,- переконаний Валентин Костянтинович, - зможе лише ефективна, постійно діюча влада, потужний кваліфікований кадровий потенціал, дієві механізми державного управління, соціальний захист найбідніших верств населення та активне залучення до виробничої діяльності працездатних громадян в усіх галузях економіки. Але досягти вагомих результатів неможливо без впровадження комплексної системи державного управління та підвищення відповідальності органів влади, які повинні не сподіватися на стихійні ринкові сили, а аналізувати, прогнозувати, планувати, оптимально організовувати та регулювати соціально-економічні процеси.

За двадцять років незалежності України влада «випробувала» більшість форм правління, які існують у світі: почавши з парламентської республіки, перейшла до парламентсько-президентської, а потім до президентсько-парламентської. Однак ці зміни не ставали запорукою стабільного зростання. Національна економіка й досі не досягла навіть рівня 1990 року.

Основна причина такого стану, на думку автора, полягає в тому, що люди, які рвуться до влади, бачать у ній не «поле» для наполегливої праці, а джерело  особистого збагачення. Влада в Україні – це високорентабельний бізнес. Як результат, усі спроби відмежувати владу від бізнесу приречені на провал.

Особливу увагу в новій книзі В.Симоненко приділив проблемам бюджетної політики. Виконуючи роль фінансового «паспорта» держави, бюджети не повинні прийматися з порушенням законодавства, на «дутій» макроекономічній базі. Ніколи ще в Україні бюджети не були бюджетами розвитку, а лише – проїдання. Водночас бюджет не стоїть осторонь від загальних проблем, він є їх породженням. Ситуація у бюджетній сфері може виправитися лише разом зі зміною на краще всієї економічної системи.

Автор сподівається, що у нинішньої влади ще є час та можливості подолати ті негативні явища, котрі викликані безсистемністю, а у ряді випадків і відсутністю належного професіоналізму у визначенні та вирішенні актуальних проблем в економіці та соціальній сфері.

Усі, хто того вечора брав слово для виступу, відзначали надзвичайну енергійність, працездатність, мудрість, далекоглядність, активну громадянську позицію Валентина Симоненка. Він - з когорти  людей, котрі як альпіністи ( а цьому виду спорту він присвятив  понад піввіку) працюють у зв’язці, що символізує довіру, надійність та впевненість у досягненні мети. А ще говорили про нього, як досвідченого керівника і умілого організатора, талант якого проявився на всіх посадах, які він обіймав, – чи то на рівні підприємства, району, міста, області, держави і, нарешті, як голова Рахункової палати України.

За 14 років очолювана ним Рахункова палата стала надійним і неупередженим джерелом інформації про справжній стан справ у всіх сферах суспільного життя в країні та у її зовнішніх відносинах. Це визнали як в Україні, так і в таких авторитетних інституціях, як міжнародна і європейська організації вищих органів фінансового контролю. Досить зазначити, що Рахункову палату України першою серед аналогічних організацій колишніх радянських республік було одноголосно обрано зовнішнім аудитором ОБСЄ, а її діяльність у цій почесній іпостасі визнана результативною і була продовжена на другий термін.

Нова книга «Пятилетка «враздрай»: Экономические эссе» вже отримала позитивні відгуки в широких колах громадськості та серед політиків, в центральних та регіональних засобах масової інформації. Зокрема, унікальні матеріальні та духовні основи, властиві есе В.Симоненка, відзначив голова Українського фонду культури, академік Національної академії наук України Борис Олійник. Відомий поет і громадський діяч зауважив, що завдяки якостям лідера, безпристрасного аналітика, незаангажованої людини та справжнього патріота, автор зумів дати узагальнюючу оцінку проголошеним цілям та реальним результатам реформ, оскільки  «… як і притаманно Валентинові Симоненку, він не обмежується лише констатацією недоліків, а, зазвичай, прагне акцентувати увагу на фундаментальних проблемах, без вирішення яких, за його словами, «ми приречені тупцювати на місці».

Виступаючі висловлювали сподівання, що означені в книзі «Пятилетка «враздрай»: Экономические эссе» проблеми повинні націлити владу працювати на якісно новій основі, що роботи В.К.Симоненка будуть корисні всім, хто цікавиться питаннями соціально-економічного розвитку України за роки її «вільного» плавання у період незалежності.

- І хто знає, може, тримаючи курс на Європу, ми таки станемо європейцями, але в себе вдома, - наголошує Валентин Костянтинович.

Створено: 21.09.2011
Переглядів: 3776
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.