Міжвідомчий науково-методичний семінар для бібліотекарів шкільних бібліотек

zastavka_01.jpg

24 жовтня 2022 року відбувся Міжвідомчий науково-методичний семінар для бібліотекарів шкільних бібліотек «Національно-патріотичне виховання як чинник формування громадянської свідомості учнів засобами бібліотечної роботи», організований Одеською національною науковою бібліотекою у співпраці з КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Міжвідомчий семінар став дієвим комунікативним майданчиком, який поєднав провідних фахівців бібліотек, науковців, освітян, викладачів, методистів виховної роботи, представників громадських організацій. До семінару на платформі ZOOM та під час трансляції події на Фейсбук із коментарями та запитаннями долучилися понад 180 слухачів.

Упродовж семінару було заслухано доповіді, які стосувались актуальних питань ролі шкільної бібліотеки у патріотичному вихованні учнів; напрямів, методів та форм сучасного процесу національно-патріотичного виховання у шкільних бібліотеках; інструментів формування громадянської свідомості учнів у сучасних умовах; теоретичних та прикладних аспектів участі бібліотек у реалізації політики пам’яті в Україні та ін.

Лекції провідних українських учених-бібліотекознавців, педагогів різного фаху та істориків, науковців, громадських діячів були спрямовані на вдосконалення змісту та засобів національно-патріотичного виховання засобами бібліотечної роботи.

Грунтовними та надихаючими були вітальні промови організаторів семінару.

02.jpg

Бірюкова Ірина Олександрівна, генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України, привітала учасників семінару, відзначила актуальність теми та наголосила на тому, що питання виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції вимагає особливої уваги суспільства, у т.ч. з боку бібліотечної та освітянської спільноти. Вона зазначила, що консолідуючи зусилля науковців і практиків сфери культури, науки, освіти, ми посилюємо один одного у нашій справі та разом сприяємо розв’язанню вагомих завдань, подоланню викликів, які постають перед нами, та засвідчуємо дієвість та єдність наших зусиль у прагненні зміцнювати потенціал нашої країни.

03.jpg

Левчишена Оксана Михайлівна, кандидат історичних наук, проректор з науково-педагогічної та методичної діяльності КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», відзначила своєчасність проведення семінару з питань виховання у молодого покоління відчуття патріотизму та громадянської свідомості. Вона зазначила, що нині освітянам потрібні нові підходи до виховання патріотизму та громадянської свідомості як базових якостей особистості, і тут шкільна бібліотека відіграє значну роль як структура, яка дуже оперативно і гнучко реагує на суспільні запити, нові умови в освіті, а також на інтереси та потреби юних.

Робота семінару продовжилась у лекторії.

04.jpg 04_1.jpg

Надзвичайно інформативною та актуальною була лекція Гранчак Тетяни Юріївни, доктора наук із соціальних комунікацій, професора, провідного наукового співробітника НБУ ім. В. І. Вернадського (м. Київ), «Ідентичнісні практики шкільної бібліотеки: від усних історій до інтегрованих проєктів». Вона розповіла про різні підходи та практики бібліотечної роботи щодо ефективного використання потенціалу шкільної бібліотеки у реалізації політики історичної пам’яті та зміцненні національної ідентичності. Поділилася також ідеями щодо створення проєктів, які сприяють згуртуванню громади та формуванню національно-патріотичної свідомості.

05.jpg 05_1-1.jpg

Практичним досвідом щодо форм, методів та підходів у національно-патріотичному вихованні поділилися фахівці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (м. Київ): Хемчян Ірина Іванівна, завідувач відділу науково-методичної, соціокультурної та міжнародної діяльності голова Секції працівників шкільних бібліотек Української бібліотечної асоціації та Гончаренко Олена Леонідівна, головний бібліотекар відділу науково-методичної, соціокультурної та міжнародної діяльності, науковий співробітник відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів.

У доповіді «З Україною в серці: роль шкільної бібліотеки у патріотичному вихованні учнів» вони розповіли про соціокультурні, наукові та просвітницькі заходи з національно-патріотичного виховання, що реалізує Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.  Сухомлинського (м. Київ) - провідна наукова установа з питань педагогічного бібліотекознавства та книгознавства; всеукраїнський центр з питань бібліотечно-бібліографічного й науково-інформаційного забезпечення спеціалістів у галузі освіти, педагогіки та психології; головний координаційний науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти України та Національної академії педагогічних наук України.

06.jpg

Матвійчук Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітнього лідерства Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (м. Київ), присвятила лекцію «Сучасним підходам щодо проведення освітньо-виховних, інформаційно-.просвітницьких, культурологічних заходів з національно-патріотичного виховання у шкільній бібліотеці», які можуть бути успішно використані бібліотечними фахівцями для розширення арсеналу ідей та інструментів соціокультурної роботи бібліотеки, яка є багатоплановою та включає різні напрями, у тому числі й національно-патріотичне, правове, громадянсько-правове виховання.

07.jpg

Дмитрієв Сергій Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, голова Одеської обласної організації Національної спілки письменників України (м. Одеса) розгорнуто проаналізував «Інструменти формування національно-патріотичної самосвідомості учнів в умовах Нової української школи» та визначив основні складові комплексного підходу сучасного навчального процесу у справі національно-патріотичного виховання.

08.jpg 08_1.jpg

Цікавою та ілюстративною була лекція Громович Уляни Олександрівни, головного спеціаліста Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті (м.  Одеса). Вона презентувала «Проєкти та матеріали Українського інституту національної пам'яті у сфері національно-патріотичного виховання» та розповіла про потужну роботу УІНП у реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті українського народу, організацію вивчення історії українського державотворення та поширення відповідної інформації в Україні та світі.

Схвальні відгуки учасників семінару та слухачів онлайн-трансляції щодо важливості заходу, його організації, тематики та актуальності засвідчують своєчасність заходу та пильну увагу професійної спільноти до теми формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму.

Значимість ключових питань, фахова компетентність лекторів сприяли багатосторонньому професійному спілкуванню, плідному обміну думками, досвідом, ідеями та практиками.

Запис онлайн-семінару доступний для перегляду за посиланням.

З дозволу авторів нижче розміщуємо матеріали семінару:

Презентація 1

Гранчак Т.Ю. «Ідентичнісні практики шкільної бібліотеки: від усних історій до інтегрованих проєктів».

 

Презентація 2

Громович У.О. «Проєкти та матеріали Українського інституту національної пам'яті у сфері національно-патріотичного виховання».

Створено: 28.10.2022
Переглядів: 1508
© 2023 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.