Виставка нових надходжень2011-05-30

 

Агеєва В. Апологія модерну : обрис ХХ віку / Віра Агеєва. – К. : Грані – Т, 2011. – 408 с.

Наскрізний сюжет цієї книжки – тривалий і складний, крізь усе ХХ століття, процес модернізації українського письменства. Авторку цікавлять і найрепрезентативніші постаті цього процесу, і гострі конфлікти батьків та дітей, усі ті естетичні революції, навіть скандали, без яких мистецтво попросту не може розвиватися . Творчість Лесі Українки , Максима Рильського, Миколи Хвильового, Віктора Домонтовича, Оксани Забужко, Тараса Прохаська розглядається переважно із застосуванням психоаналітичних та гендерних підходів.

 

Єременко О.В. Літературний образ у силовому полі синкретизму / О.В.Єременко. – К. : Євшан-зілля, 2008. – 320 с.

У монографії представлена концепція синкретизму образності, іманентної прикмети культури взагалі й художньої літератури зокрема. Українська література другої половини ХІХ – початку ХХ століття постає синкретичною в усіх своїх виявах, оскільки завжди в центрі художнього моделювання – багатовимірна постать людини. У проявах синкретизму закріплено процес і результат літературної творчості: художній текст, образність (структура і взаємодія всіх його рівнів), автор, таратор, реципієнт і художня література, жанр твору. Синкретизм трактується як специфічна єдність елементів літературного твору, неостаточне злиття різнорідних рівнів тексту, що при цьому зберігають свої якості, об’єднує всі пласти текстового масиву й водночас розмежовує їх, створюючи неповторну системність окремого твору. Літературний твір, осмислений із позицій синкретизму художньої образності, постає в несподіваному мистецькому ракурсі, активізує рецептивні процеси.

 

Шевченків край : історико-етнографічне дослідження. – К. : Наук. Думка, 2009. – 546 с.

У книзі висвітлено біографію Т.Шевченка, показано вплив творчості митця на формування ідеї української державності, розкрито силу і велич Тарасового слова. Вперше в контексті загальноукраїнських подій детально досліджена історія Шевченкового краю, Малої батьківщини Тараса Шевченка. Описані народні звичаї і побут, свята, обряди, джерела і розвиток храмобудівник традиції краю. Дослідження ґрунтується матеріалах архівів України, Росії, США, Польщі, на творах Т.Шевченка, спеціальний науковій літературі, спогадах, результатах наукових експедицій та ін.

 

Українська фольклористика : словник-довідник / ред. Михайло Чорнописький. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с.

            Це перший в Україні словник-довідник про національні скарби усної народної словесності (фольклор) з поясненням фольклористичної, етнографічної, етномузикологічної і культурологічної термінології, довідками про етнографічні регіони, жанри фольклору, українознавчі наукові центри й осередки, визначні видання про скарби українського фольклору.

            Словник-довідник як підручна книга конче потрібний науково-педагогічним, культуро освітнім працівникам, учителям, журналістам, широкому колу читачів які бажають збагатити себе знаннями про традиційну народну культуру і музично-поетичне мистецтво.

 

Український літопис ХХІ століття : визначні імена та підприємства Держави Україна : всеукр. зб. – К. : Видавничий центр «МЕТР», 2008. - 248 с.

            Збірка присвячена ювілеям 1020-річчю Хрещення киян та 900-річчю Михайлівського Золотоверхого собору, 15-річчю Української технологічної академії та Академії будівництва.

             Висвітлена діяльність реставраторів та будівельників, які брали участь у відродженні Михайлівського Золотоверхого собору.

            Наведені відомості про підприємства соціального захисту, агропромислового комплексу, енергетичні компанії та шахти, індустріальні та будівельні підприємства.

            Значну увагу приділено образотворчому мистецтву.

            Подана інформація до ювілейних дат державних діячів, відомих вчених-освітян, а також до 90-річчя «Укрінформу», 50-річчя Національного комплексу «Експоцентр України» та ін.

            У цікавому розділі «Династії» читачі вперше зможуть ознайомитись зі славетними династіями художників, архітекторів, науковців.

 

Иностранные мастера в Академии художеств : зб.ст. / ред. Е.Д. Федотова. – М. : Памятники исторической мысли, 2007. – 343 с.      
      Видання присвячено до 250-річчя заснування Санкт-Петербузької Імператорської академії мистецтва, відображає різноманітні аспекти творчості іноземних майстрів, удостоєних звання «Академик», «Почетный член», «Почетный вольный общник», «Почетный любитель», протягом всієї історії її існування. Книга містить також документні публікації. У матеріалах збірки розкриваються важливі аспекти художньої політики Російської академії мистецтв.

 

 

Слепцов О. Архітектура цивільних будівель : індустріалізація / Олег Слепцов. – К. : Видавничій дім, 2010. – 248 с.

            Дослідження присвячено теоретичним основам розвитку архітектури цивільних будівель. Комплексно розглянуті проблеми формування архітектури цивільних будівель на основі відкритих збірних конструктивних систем у період соціально-економічних змін в Україні. Розвинуті етапи і тенденції індустріалізації будівництва України, висунута концепція теоретичної моделі перспективної архітектурно-конструктивної системи, розроблена класифікація і виявлені види і напрямки розвитку перспективних архітектурно-конструктивних систем, сформульовані принципи відкритої збірної конструктивної системи, розроблені вимоги до формування містобудівних комплексів (МБК) на основі універсальних конструктивних систем, дані рекомендації щодо реконструкції і перспективного розвитку будівельного комплексу України.

 

Романовський О.О. Шляхи впровадження інновацій, підприємства та підприємницької освіти в системі національної освіти України : монографія / О.О.Романовський. – Вінниця. : Нова Книга, 2010. – 416 с.

            Монографія присвячена проблемам впровадження інновацій, підприємства та підприємницької освіти в системі національної освіти України. Розглянуто теоретичні й методологічні аспекти управління інноваційною діяльністю та особливості підприємства в навчальних закладах системи середньої та вищої освіти, аналізується зарубіжний досвід навчання підприємству, менеджменту в освіті, лідерству і організації соціального підприємства.

Україна – Європейський союз : зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991 - 2009). – К. : Юстініан,2010. – 608 с.

            Видання є першим систематизованим зібранням міжнародних договорів та інших документів, укладених Україною з Європейським Союзом у період 1991 по 2009 рік.

            Зібрання розраховане на широке коло вітчизняних і зарубіжних фахівців, науковців, державних службовців, політиків, юристів-практиків, студентів, аспірантів та всіх, хто цікавиться правовими та політичними аспектами європейської інтелігенції та відносин між Україною та ЄС.

Зал нових надходжень

(перший поверх)

Створено: 02.07.2007
Переглядів: 2444
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.