«Український еколог, ботанік, фізіолог рослин»: до 140-річчя від дня народження Миколи Григоровича Холодного

portret.jpg

Микола Григорович Холодний народився 22 червня 1882 року у Тамбові. Шкільну освіту здобув у Новочеркаській чоловічій гімназії. 1900 року вступив на природниче відділення фізико-математичного факультету Імператорського Київського університету святого Володимира, пов'язавши з ним подальші понад 40 років життя, як студента, викладача та професора.

Науковий доробок ученого складає понад 200 праць, присвячених фізіології, анатомії та екології рослин, мікробіології та ґрунтознавству, філософським проблемам природознавства.

Професор М. Г. Холодний є основоположником фітогормональної теорії тропізмів, що пояснює ростові рухи рослин. Розвиваючи свою теорію, М. Г. Холодний поширив її положення на явища фототропізму (1927). Сформульована вченим теорія дозволила запропонувати шляхи боротьби з бур'янами за допомогою синтетичних речовин. Майже одночасно і незалежно від М. Г. Холодного аналогічні ідеї (на основі експериментальних даних) висловив і голландський фітофізіолог Ф. Вент (1928). Гормональна теорія тропізмів відома у світі як гіпотеза Холодного-Вента. Розробку гормональної теорії тропізмів і встановлення факту величезної ролі фітогормонів у рості рослин М. Г. Холодний вважав першим і найбільш істотним результатом своїх досліджень з фізіології гормональних явищ у рослин. Узагальненням його багаторічних досліджень цієї проблеми стала монографія «Фітогормони» (1939).

foto-1.jpg

Холодний М. Г. Фітогормон: нариси з фізіології гормон. явищ у рослинному організмі / М. Г. Холодний ; АН УРСР, Ін-т ботаніки. – Київ, 1939. – 265 с. – Рос. мовою.

У своїй книзі автор простежив кілька вузлових проблем «фітоендокринології» і дав характеристику їх сучасного стану на основі детального аналізу порівняно невеликої кількості досліджень, які, на думку автора, є особливо важливими або найбільш типовими для цієї галузі. Короткий вступ і невеликий історичний огляд вводять читача в коло основних понять та ідей сучасного вчення про фітогормони.

foto-2.jpg

Холодний М. Г. К.А. Тімірязєв та сучасні уявлення про фітогормони / М.Г. Холодний ; АН СРСР, Ін-т фізіології рослин ім. К.А. Тімірязєва. - Москва ; Ленінград, 1946. – 35 с. – Рос. мовою.

Іншим важливим внеском М. Г. Холодного у науку була розробка проблеми летких органічних сполук атмосфери та з'ясування їх біологічної ролі. Цій темі він присвятив 18 опублікованих праць. Дослідження М. Г. Холодного показали, що леткі органічні сполуки, які виділяє в атмосферу рослинність Землі, не розсіюються безслідно. Основна їх маса, на думку ученого, поглинається ґрунтом і використовується його мікробним населенням. Таким чином було виявлено ще одну ланку в складному ланцюгу явищ кругообігу речовин у біосфері, зумовлену життєдіяльністю організмів, які її населяють.

foto-3.jpg

Холодний М. Г. Серед природи та в лабораторії / М. Г. Холодний ; Моск. т-во випробувачів природи. - Москва, 1949. - Вип. 15 : Серед природи. – 176 с. – Рос. мовою.

Книга складається з низки нарисів на теми з екології вищих рослин, присвячені мікроорганізмам, що мешкають у природних водах і ґрунті, а також роботи з фізіології рослин.

М.Г. Холодний зробив також значний внесок у розробку методик дослідження мікробного населення ґрунтів та водоймищ, у розвиток екологічного напряму в мікробіології. Йому належать оригінальні припущення про виникнення органічних речовин на Землі абіогенним шляхом. Він збагатив цікавими ідеями й експериментальним матеріалом немало розділів сучасної біології. М. Г. Холодний та В. І. Вернадський накреслили програму досліджень повітряних вітамінів, про яку В. І. Вернадський писав: «…таке дослідження повинно мати велике значення для медицини, метеорології і особливо біохімії, бо різноманітність газових мінералів у тропосфері повинна обчислюватися тисячами видів».

У світоглядно-філософських працях учений порушував кардинальні питання взаємовідносин людини і природи, місця людини в космосі та проблеми сталого гармонійного розвитку. Свої філософські погляди він узагальнив у книзі «Думки натураліста про природу і людину».

М.Г. Холодний був членом Американського товариства фітофізіологів (1943), редактором і членом редколегій низки журналів, що видавались у Києві та Берліні.

Академія наук України встановила премію імені М. Г. Холодного за видатні досягнення в галузі ботаніки та фізіології рослин. Його іменем названо Інститут ботаніки НАН України.

Помер Микола Григорович Холодний 4 травня 1953 року. Похований у Києві, на Лук'янівському цвинтарі.

foto-4-1.jpg foto-5-1.jpg

Холодний М.Г. Вибрані праці: у 3-х томах / М. Г. Холодний ; АН УРСР. - Київ, 1956.
Т.1: Роботи з фізіології рослин. – 479 с. – Рос. мовою.
Т.2 : Роботи з фізіології рослин. – 389 с. – Рос. мовою.

Перший том включає статті, присвячені дослідженням у галузі фізіології рослин у хронологічному порядку. У другому томі збірки опубліковано статті, присвячені темі фітогормонів.

foto-6.jpg

Холодний М. Г. Вибрані праці / М. Г. Холодний ; АН УРСР, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного ; редкол. : К. М. Ситник, М. Х. Чайлахян, А. М. Гродзінський. – Київ : Наук. думка, 1982. – 442, [2] с. – Рос. мовою.

В однотомнику праць Н. Г. Холодного, що публікується до 100-річчя від дня народження видатного вченого, представлено дослідження загальнобіологічного та загальнонаукового значення.

foto-7.jpg

Микола Григорович Холодний / АН УРСР ; вступ. ст. К. М. Ситник. – Київ : Наук. думка, 1982. - 96 с. – Рос. мовою.

У книзі, присвяченій 100-річчю від дня народження академіка АН УРСР М. Г. Холодного, відображено основні етапи життя, наукову, педагогічну та громадську діяльність видатного вченого.

foto-8.jpg

Ситник К.М. Життя і діяльність Миколи Григоровича Холодного – одного з засновників Інституту ботаніки АН УРСР / К. М. Ситник, І. П. Білокінь // Укр. ботан. журн. – 1971. – Т. 28, №5. – С. 566–576.

Створено: 21.06.2022
Переглядів: 2041
© 2023 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.