Виставка нових надходжень 2011-03-23

Письма Наталии Дмитриевны Спириной / сост. и авт. вступ. ст. Е.Г. Петренко; Одесский Дом-музей им. М.К. Рериха. – О.: Астропринт, 2011. – (Серия: «Архивы. Исследования»; вып. 7).

Видання є збіркою листів музиканта і поетеси, дослідниці творчої спадщини сім`ї Рерихів Н.Д. Спиріної (1911 – 2004) до лікаря В.І. Нечипорчука (Київ, Україна). У додатку містяться статті з газет і журналів, записи виступів і розмов з М.К. Реріхом, фотографії із зображенням М.К. Реріха, виконані під час Маньчжурської експедиції 1934 р., С.М. Реріха - під час його перебування у Москві 1982 і 1989 рр., листівки з творами М.К. Реріха (з фондів ОБМ ім. М.К. Реріха), а також фото Н.Д. Спиріной з архіву Сибірського Реріховського товариства. Видання своїм виходом завдячує ініціативі активного одеського популяризатора життя і творчості Миколи Реріха, директора ОБМ ім. М.К. Реріха Олени Петренко та підтримці В.І. Нечипорчука – лікаря, публіциста, заст. Директора Українського центру спортивної медицини МОЗ України. Книга представляє інтерес як для послідовників теософської теорії та вчення Живої етики, так і усіх зацікавлених осіб, цінителям творчої спадщини сімї Реріхів.

Листи публікуються вперше. Наклад 500 прим.

Яновський В.Н. «Буриме» . Утопія Ван Гога: монографія /  В.Н.Яновський. – Х. : Фактор, 2008.

            Арт-проект  «Цивилизация любви» художників групи «Буриме» є своєрідною реалізацією утопії Ван Гога, який в одному з листів висловив думку про  можливість спільного живописного листа кількох художників на одному холсті. 

            Творча група «Буриме», розпочавши творчий експеримент у живопису, є яскравим «сралихом»  нового, з радикальним розривом як з модерним індивідуальним культом  автора, так і  з постмодерним постіндивідуалістичним міфом про «смерть автора». Це лише одна з екстроординарних подій переосмислення обмежень можливого досвіду «деперсоналізуючої персоналізації»   у сучасному живопису.

Видання призначене для філософів і художників, культурологів і мистецтвознавців, а також для усіх тих, хто цікавиться сучасним мистецтвом.

Крупницький Б.Д.  Гетьман Мазепа та його доба / Борис Крипницький. – К. : Грамота, 2008.

            Книжка визначного історика, маловідомого на батьківщині, розповідає про життя й діяльність державного діяча, гетьмана Лівобережної України Івана Степановича Мазепи. Автор наукового дослідження  змальовує суспільно-політичне становище тогочасної  Козацької держави, взаємини між гетьманом Мазепою, царем Московської держави Петром І і королем Швеції Карлом XII на тлі напружених подій того часу. Детально розглянуто передумови і перебіг Полтавської битви, причини поразки українсько-шведського військового союзу.

            Після кожного розділу подано літературу висвітлюваної тематики, джерела, які використовував автор при написанні праці. Книжка містить також багато ілюстрацій.  

Маленко О.Ю. «То бог, то арлекин, то Марс, то Мом… ». Суворов та Крим / Олександр Маленко. – Сімф. : Бізнес-Інформ, 2010.

            Книжка присвячена кримським сторінкам біографії Олександра Васильовича Суворова. З 1773 і до 1797 року його життя та діяльність були пов’язані з Північним Причорномор`ям  і Кубанню. У  1776 – 1796 роках, понад 20 років, він служив і подовгу бував у службових справах у Криму і на Кубані. Таким чином, протягом чверті століття великий полководець безпосередньо або опосередковано  впливав на процеси,  які відбувалися на Кримському півострові.

            У книзі наведено хроніку діяльності О.В.СУворова в Причорномор’ї, у тому числі  в Криму. Перебування О.В. Суворова на півострові розглядається у зв’язку з історичною та воєнно-політичною ситуацією, яка склалася тут. Автор використав широке коло джерел. Той, хто відкриє книжку, дізнається не тільки про «чудо-вождя». Перед ним  з`явиться освічена, гуманна, глибоко моральна людина, «дивак» і оригінал, люблячий батько, досвідчений  дипломат і видатний син вітчизни. 

Парамонов А.Ф.  Харків : ретроальбом  / Андрій Парамонов. – Х. : ВАТ «Глобус», 2008.

            Кожне місто є унікальним і неповторним, кожна вулиця, кожна будівля несуть на собі відбиток історії. Так і Харків. Сьогодні це один з найкрупніших науково-промислових та торговельних  центрів  України. Час постійно змінює вигляд міста, домальовує або знищує його старі ознаки. Згадати, яким було старе місто, нам допоможе фотографія. Відчути атмосферу старого Харкова нам допоможе ретроальбом. 

Якса Н.В. Соціальна педагогіка / Н.В.Якса. – Житомир. : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009.

            У виданні  розглядаються основні світоглядні питання сучасної соціально-педагогічної теорії і практики. Автор розкрив процес становлення, історичні особливості, сучасну специфіку соціальної педагогіки як наукової дисципліни, сфери практичної професійної діяльності. Курс лекцій містить лекції,  творчі завдання, теми семінарських занять, педагогічні завдання. Представлений соціально-педагогічний тезаурус допоможе студентам педагогічних навчальних закладів, соціальним педагогам, соціальним працівникам осмислити понятійний апарат та актуальні соціально-педагогічні проблеми.

Ігнатьєва О.В. Програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних систем в офісному програмуванні. – ч.1 / Олеся Ігнатьєва, Віталій Пархоменко.  -  Л. : Ноулідж, 2010.      

            У посібнику розглянуті фундаментальні основи мови програмування на Visual Basic Application (VBA), який є базовою мовою в додатках Mikrosoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, FrontPage, Visіo і т.д.).

            Матеріалів книжки достатньо для вивчення основ  мови VBA і створення простих макросів, що допомагають автоматизувати рутинну роботу з документами, електронними таблицями, діаграмами та ін., а також для розробки досить складних додатків обробки баз даних з використанням діалогових вікон, що забезпечують користувача найсучаснішими інтерфейсними  засобами.

            Посібник призначений для студентів за напрямами «Комп’ютерна інженерія», «Безпека інформаційних та комунікаційних систем»,  «Інформатика» вищих навчальних закладів, де вивчають сучасні комп’ютерні інформаційні системи і технології та програмне забезпечення офісу.

Підмогильний М.В. Комп’ютерні технології в рекламі та дизайні /  М.В. Підмогильний. – Х, 2007.

            Посібник присвячений розгляду основ роботи в таких графічних програмах, як CorelDraw, PhotoShop, 3Dstudio MAX, викладу ідей і методів щодо створення  Web-сторінок  при використанні мови HTML, програми FrontPage. Викладений матеріал дає досить глибоке уявлення про комп’ютерні технології. Після вивчення матеріалу можна за необхідності проектувати сайт.

 

 Філософія : підручник / за ред. О.П. Сидоренка. – К. :  Знання, 2008.

Новаторський підручник, зміст якого руйнує стереотипи сприйняття філософії як сукупності готових істин, які необхідно тільки завчити. Автори переконливо показують прогресивний рух філософії, її безцінне теоретичне та методологічне багатство  і намагаються допомогти студентам оволодіти ним. Відповідно до програми  навчальної дисципліни «Філософія» у підручнику систематизовано і висвітлено основні  філософські проблеми розуміння  природи,  суспільства і мислення, історичне становлення світової філософської думки, органічний взаємозв’язок  розвитку філософії, науки і соціальної практики. Підручник містить  цікаві схеми, тексти, словники та інші методичні

елементи.

Гнатчук О.С. Соціологія постмодернізму / Оксана Гнатчук. – Чернівці. : Чернівец. нац. ун-т, 2010.

            У посібнику запропоновано блоки теоретичних і практичних завдань з курсу «Соціологія постмодернізму» для студентів спеціальності «соціологія». З метою глибшого засвоєння  матеріалу  подано завдання для індивідуальної та самостійної роботи, блок основних (концептуальних) положень курсу, додано словник термінів  та їх дефініції, а також додатки, що містять постмодерністську    поезію та течії у мистецтві.

Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини / П.І.Сидоренко, Г.О.Бондаренко, С.О.Куц. – 2-е вид. – К. : Медицина, 2009.

            У виданні коротко викладено історію розвитку анатомії та фізіології.  Особливу увагу приділено методам  дослідження в анатомії та фізіології, розглянуто відомості про будову організму людини з урахуванням результатів досліджень  останніх років.

            Матеріал викладено відповідно до нової навчальної програми зі спеціальностей  «Лікувальна справа», «Акушерська справа» та «Лабораторна діагностика». Анатомічні терміни наведено відповідно до Міжнародної  анатомічної номенклатури.   

Зал нових надходжень

(перший поверх)

Створено: 02.02.2007
Переглядів: 2352
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.