Виставка нових надходжень -2010-12-16

2010-12-16

Теліга О.  Вибрані твори / Олена Теліга; упоряд. О.Зінкевич. – 2-ге вид. – К. : Смолоскип, 2008.

Олена Теліга – поетеса і політичний діяч.

Збірка творів, до якої увійшли всі її відомі поетичні, центральні, публіцистичні  твори та добірка листів. Видання доповнюють важлива стаття про життя і творчість письменниці, яку написав її побратим – Олег Штуль-Жданович, літературно-критичні статті та спогади, присвячені її творчості, анотований покажчик імен і вибіркова бібліографія. 

 

 

Сєрова К. Словник Шевченкової фрази : наукове видання / Катерина Сєрова. – З. : ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка, 2003.

«Словник Шевченкової фрази» містить близько 1440 фразеологічних одиниць та охоплює україномовні і російськомовні твори Тараса Шевченка. У словник увійшли такі типи фразеологічних одиниць, як фразеологічні сполучення, приказки, прислів’я, промовки, крилаті слова та вислови.

 

 

 

Мельніченко В.Ю. «На славу нашої преславної України», Тарас Шевченко і Осип Бодянський / Володимир Мельниченко. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008.

            Перша в Україні і світовій історіографії книжка про дружбу і московські зустрічі Тараса Шевченка і Осипа Бодянського.

 

 

 

 

 

Коляструк О.А. Інтелігенція УСРР у 1920-ті роки: повсякденне життя / Ольга Коляструк. -  Х. : Раритети України, 2010.

У монографії висвітлюється повсякденне життя вітчизняної інтелігенції в 20-ті роки ХХ ст. На підставі різноманітних документів простежено реакції інтелігентів на соціальну політику радянської влади, їх життя в умовах переходу від повсякденності до життєдіяльності за екстремальних і екстраординарних умов, розкрито способи адаптації та конформізації інтелігенції.     

 

 

Брехуненко В. Богдан Хмельницький / Віктор Брехуненко. – К., 2007. -  (Серія : «Великі українці»).

У книзі в науково-популярному стилі розповідається про славетного українського гетьмана Богдана Хмельницького. Простежено його життєвий шлях, роль в організації Національно-визвольної війни середини XVII ст. та у створенні Української козацької держави. Відображено його таланти полководця, дипломата, державного діяча.

 

Мицик Ю. Іван Мазепа / Юрій Мицик. – К., 2007. – (Серія : «Великі українці»).

У книзі простежено родовід, життєвий шлях, непересічні людські якості Великого українця – Івана Мазепи. Розгорнуто описано його політичну програму, діяльність на посаді гетьмана як адміністратора, господарника, полководця, мецената, покровителя Православної церкви. З’ясовано мотиви антиросійського  повстання І.Мазепи, спростовано численні фальсифікації, через які гетьмана зображали як «зрадника».

 

Чухліб Т. Пилип Орлик / Тарас Чухліб. - К., 2008. -  (Серія : «Великі українці»).

Пилип Орлик - один з найвидатніших українських гетьманів, палкий поборник незалежної України, один з авторів першої української Конституції 5 квітня 1710р. У книзі простежено його походження, життєвий шлях, політичні погляди, діяльність на посаді гетьмана. Висвітлюються його особисті риси, поетичний талант, подвижницька, подиву гідна діяльність в еміграції, спрямована на визволення України з-під московського ярма.  

 

Пашинина В. Неизвестный Есенин : факты и документы / Валентина Павлишина. – Сыктывкар : Пролог Плюс, 2005.

            Про життя та творчість видатного російського поета Сергія Єсеніна видано багато книг, створено документальні й художні фільми. Але особистість самого поета, та й багато іншого, в його творчому надбанні залишається загадкою. Базуючись на величезному фактичному матеріалі, як опублікованому, так і

практично невідомому широкому колу читачів, автор книги «Неизвестный Есенин» пропонує свій погляд на події з життя поета, власну трактовку багатьох його творів. Книга розрахована на шанувальників творчості Сергія Єсеніна, але буде цікавою і для масового читача.

 

Радько П.Г. Національні традиції державотворення в контексті Конституції Пилипа Орлика : монографія / Петро Радько. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2010.

            Монографія присвячена малодослідженому феномену – національним традиціям державотворення. На основі Конституції Пилипа Орлика вперше здійснена спроба комплексно проаналізувати традиції законодавчої, виконавчої та судової влади, розкрити роль релігії, національної еліти у житті українського народу.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, працівників державних установ, усіх, хто цікавиться проблемами історії України та державотворення.

 

Треті Конституційні читання : збірка тез наукові доп. і повідомлень міжнар. наук.  конф. молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої пам`яті академіка права Ю.М. Тодики. – Харків. : Права людини, 2010.

            У збірцику містяться тези наукових доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції, що відбувалися 28-29 травня 2010 року у НЮАУ ім. Ярослава Мудрого.   

 

 

Мазараки А.А. Торговля : история, цивилизация, мораль / А.А.Мазараки. – К. : Книга, 2010.

У монографії на базі історико-філософського та економічного аналізу розкривається сутність торгівлі у контексті загального процесу формування та розвитку світового господарства. Автор показує, що торгівля не можлива поза цивілізацією, як і сама цивілізація не існує поза торгівлею, що створює не лише «душу» економіки, але й культури взагалі.

 

 

Мовна політика та мовна ситуація в Україні : Аналіз і рекомендації / ред. Юліане Бестерс-Дільгер. – 2-ге вид. - Вид. дім «Киево-Могилянська академія», 2008.

            У книзі представлені результати проекту «Мовна політика в Україні: антропологічні, лінгвістичні аспекти та подальші перспективи». У проекті брали участь учені з Австралії, Англії й Україні, які досліджують різні аспекти мовної політики і мовної ситуації в Україні. Дослідження базується на результатах всеукраїнського опитування і фокус-групових дискусій, проведених у п’яти містах: Києві, Донецьку, Луцьку, Львові та Одесі. В кінці подано рекомендації для майбутньої мовної політики України.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами та викликами сучасного світу, в центрі якого – людина.  

Екстрат +200: збірник у двох частинах / За загальною редакцією Лириси Івшиної. – Видання перше. - К.: ЗАТ «Українська прес-група», 2010. – (Серія : «Бібліотека газети «День»).

Якщо попередні видання Бібліотеки «Дня» «Україна Incognita» зосереджувалися на ключових історичних вузлах: «Дві Русі», «Українці-поляки: брати, вороги, сусіди», «День» і вічність Джеймса Мейса» та ін. – то новий двотомник з’явився, насамперед, як необхідність прояснити не менш складну, суперечливу та заплутану новітню українську історію. І показати, як газета її застосовує.

Серед авторів добре відомі імена – Іван Дзюба, Юрій Щербак, Оксана Пахльовська, Станіслав Кульчицький, Володимир Панченко, Петро Кралюк.

Зал нових надходжень

(перший поверх)

 

Створено: 02.07.2009
Переглядів: 2790
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.