Виставка нових надходжень 2010-07-26

Малаков Д. КИЇВ 1939-1945 : Post Scriptum фотоальбом\ Дмитро Малаков. - К.,2010. – 224 с.: ілюстр. Карта.

Книга, в якій відомий історик Дмитро Малаков незаангажовано і без купюр висвітлює період окупації Києва нацистами у Другу світову війну. На основі унікальних документальних фотофактів автор, що багато років займається реконструкцією київської трагедії 1941 – 1943 рр., дає повну картину подій майже семидесятилітньої давнини. Яскравим доповненням видання є друкована копія оригінальної німецької карти Києва 1943 р.

 Яневський Д. Проект “Україна або Крах Симона Петлюри\ Данило Яневський ; худож.-оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х., 2010. – 315 с

На сторінках цієї книги автор намагається з`ясувати, що саме відбувалося на теренах сучасної України від грудня 1918-го і до листопада 1920 року, в період існування так званої “другої” Української Народної Республіки. Він пригадує історію країни після розгону Української Центральної Ради. Пригадує, власне, не одну історію, а декілька – саме їх “сходження” або “разходження” в часі та просторі, як на думку автора, і творять Історію як таку. Ви дізнаєтеся, хто, як і коли насправді створив Директорію та хто стояв за спиною Петлюри, чи було проголошення ЗУНР необхідністю, ким і як був підписаний Акт Злуки та які ілюзії супроводжували існування Української Народної Республіки.

Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення : монографія\ Н.Ю. Кривда. - К., 2008. – 280 с

Монографія є спробою філософського осмислення зародження, становлення і розвитку процесів, які відбуваються в українській діаспорі. Проанолізованно окремі види та жанром мистецтва, що розвиваються поза межами України, розглянуто проблему "іншого" в культурі, аспект розрізнення між “своїм” і “чужим” як головний досвід людина від того моменту, як вона починає розвиватися як індивід. Розглянуто хвилі еміграції та внесок, який вони зробили у формування структури та культури діаспори.

 Макаренко А. Харківська трудова колонія ім. М.Горького в документах і матеріалах 1926 – 1928 рр.\ Антон Макаренко. - К., 2008. – 352 с.

                На основі нових документальних джерел, архівних матеріалів  відтворюється об`єктивна картина діяльності Харківської трудової колонії ім. М.Горького як спадкоємиці Полтавської колонії. Подано фрагменти тексту, що характеризують діяльність А.С.Макаренка як керівника ТДК Харківського округу, яку він поєднував із завідуванням колонією в Куряжі. Представлені документальні джерела й автентичні архівні матеріали розкривають розвиток педагогічних ідей А.С.Макаренка в становленні гуманістично орієнтованої системи виховання.

Видання присвячене 125 – річчю від дня народження Антона Семеновича Макаренка.  

Мельниченко В.Ю. Тарас Шевченко в Москві\ Володимир Мельниченко. – К., 2009. – 740 с. ілюстр.

         У книзі розкрито малодосліджену сторінку Шевченкової біографії – поетове перебування в Москві у 1844, 1845, 1858 і 1859 роках. Автор змальовує життя тодішньої Москви в усіх його побутових і культурних подробицях, подає портрети «освічених москвичів» - знайомих Шевченка та життєписи його друзів Осипа Бодянського й Михайла Щепкіна.

Видання щедро ілюстроване  Шевченковими графічними і живописними творами, архівними фотографіями, багато з яких публікуються вперше.

Ненов І. Розкидані по землі\ Іван Ненов. – О., 2008. – 326 с.

«Розкидані по землі» - це перший художній твір в Україні, що розповідає правду про страдницьку історію українських болгар. Рятуючись від османського ярма, вони перебралися у ХІХ столітті на терени України, зокрема до Буджацьких степів.

         Автор через художні образи зміг розкрити феномен болгарського характеру, в якому головною рисою була здатність боротися і жити з вірою й надією на свободу і щастя.

 Стасько Б. Марусик Н. Український народний одяг : західні етнографічні регіони\ Богдан Стасько Наталля Марусик. - Івано-Франківськ; 2009. – 120 с.

У навчальному-методичному посібнику детально охарактеризовано жіночій та чоловічий народний одяг Західних етнографічних регіонів України  та одяг українців, які проживають на історично українських землях на теренах Польщі, проаналізовано матеріал, його крій, способи зашивання деталей, розглянуто різні види  вишивок.

Кабаченко В. Захалявний альбомчик\ Володимир Кобаченко. - О., 2010. – 59 с.

Видання презентує збірку творів графіки Володимира Кабаченка, містить відомості про автора та про самі твори (рік створення, техніка, розміри).

Жаборюк А. Історичні художні стилі доби середньовіччя : візантійський, романський, готика \ Анатолій Жаборюк.- О., 2007. – 124 с.

У пропонованому посібнику висвітлюється процес зародження, розвитку і занепаду трьох великих європейських художніх стилів, які функціонували у добу Середньовіччя: візантійського, романського і готичного.

Особлива увага приділена архітектурі – провідному мистецтву Середньовіччя – яке об’єднало навколо себе всі інші мистецтва, підпорядкувавши їх єдиній меті – ствердженню ідеологічних засад феодального суспільства.

                   У посібнику висвітлюються й процеси, які відбувалися в середньовічному мистецтві України, зокрема в розділі, де йдеться про візантійський стиль.

Костенко Л.В. Берестечко: історичний роман / Ліна Костенко; післямова І.Дзюба, В.Панченко; ілюстрації С.Якутовича. – К.:Либідь, 2010.

Зустріч із справжнім мистецтвом – зажди свято. Тому, без перебільшення, святково сприймається яскраве літературно-художнє видання, присвячене ювілею Ліни Костенко - відомої поетеси, справді, майстрині мистецтва слова, культуролога, громадського діяча з гордим іменем та неповторним голосом.

Роман у віршах «Берестечко» творився на різних етапах розвитку України, її боротьби за незалежність – від середини 1960-х до кінця 1990-х. ХХ століття впізнає себе у XVII-му. Книга містить післямову літературознавця, критика - Івана Дзюби. У своєму нарисі “Пишеться “Велика книга нашого народу” аналізує творчість Ліни Костенко та наводить багато виразних подробиць з літературного життя поетки. Доктор філологічних наук - Володимир Панченко у своєму есе “Богдан Хмельницький. Катарсіс” розповідає про історію написання роману «Берестечко», що тривала протягом трьох десятиліть.

Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. -  Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010.

Видання містить матеріали Міжнародного наукового конгресу, що проходив у Львові в жовтні 2006 року. У збірці розглядаються проблеми мовознавства; контактів, рецепції та паралелі, що увійшли у вагоме та затребуване сучасністю коло славетної постаті Івана Франка (наприклад доповідь Г. Віват “Духовне єднання двох велетів: франківські мотиви в поезії Василя Стуса”); педагогічні погляди, аспект видавничої справи тощо.

Наукова збірка розрахована перш за все на фахівців, а також на ширше коло читачів, що дає можливість  осягнути сучасний стан вітчизняного і світового франкознавства.

Химочка С. Путевые впечатления: графика, живопись: выставка новых поступлений: каталог/ Одесский Дом-Музей им. Н.К.Рериха. – О.: Астропринт, 2009.

«Путевые впечатления: графика, живопись» - саме під такою назвою вийшов каталог  персональної виставки Степана Химочки, яка відбулася в Одеському Будинку-Музеї ім. Н.К.Реріха в червні 2009 року. До каталогу увійшли роботи митця за 1965-2001 роки, переважно акварелі. Представлені роботи Степан Іванович подарував галереї Будинка-Музею ім. М.К.Реріха. Кольорові репродукції краєвидів, що створено митцем під час подорожей Україною, Кавказом та Прибалтикою, а також невеличкі статті одеських мистецтвознавців воскрешають піднесену атмосферу виставки. Тим більше, що у фондах ОННБ зберігаються не тільки художні каталоги Степана Химочки, але й його оригінальні твори. Степан Химочка також був учасником благодійної виставки-акції «Добрий Янгол» (лютий 2010 року).

Душа Москвы: Судьба. Любовь. Характер. Время: в 4-х томах/ Лариса Васильева. – М.: Антлантида-ХХІ век, 2007. – 256с

Чотирьохтомне видання – «Душа Москвы: Доля, Любов, Характер і Час» - цікава спроба  розкрити унікальність цього дивовижно красивого  міста. І зроблено це,  відверто кажучи, майстерно.

«Судьба» та «Любовь» - збірка, представляє історію як долю міста за часів першого згадування у літописах та по сьогодні. Наводяться імена видатних письменників, вчених, філософів, митців, що мешкали та працювали у Москві.

«Характер» та «Время» - тут поєдналися  державницький дух Кремля та жарке дихання різнобарвного мегаполіса. Історія міста наштовхує на міркування щодо одвічних та неперехідних цінностей як у житті міста, так і у житті людей. Книга дає можливість не тільки слідувати за історичними явищами, але й давати їм власну оцінку.

 

Зал нових надходжень

(перший поверх)

Створено: 26.07.2009
Переглядів: 2493
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.