ОДЕСЬКІЙ «ПРОСВІТІ» - 105 РОКІВ

З 25 жовтня 2010 р. у відділі «Одесика» ОННБ імені М. Горького розпочала роботу книжково-ілюстративна виставка «Одеська «Просвіта» в постатях: до 105-річчя від дня заснування». На ній представлені рідкісні видання, що висвітлюють основні етапи розвитку просвітницького руху в Одесі.

Діяльності цієї організації співробітники Національної бібліотеки приділяють особливу увагу, адже історія ОННБ тісно пов’язана з одеською «Просвітою», її яскравими діячами, краєзнавцем і бібліографом, головою Одеської «Просвіти» Михайлом Комаровим та його сином, у свій час директора Української державної бібліотеки імені Т.Шевченка, а згодом співробітника Одеської державної наукової бібліотеки Богданом Комаровим.

Експонати виставки до 105 річниці Одеської «Просвіти». Галерея портретів діячів просвітянського руху в Одесі

Експонати виставки до 105 річниці Одеської «Просвіти». Галерея портретів діячів просвітянського руху в Одесі

Витоки одеської “Просвіти” - в діяльності одеської української “Громади”. Діяла вона з 1870-х років під проводом історика Леоніда Смоленського – випускника історико-філологічного факультету Київського університету. На хвилі революційних подій 25 листопада 1905 року було створено “Українське товариство “Просвіта” в Одесі”. Тоді ж затвердили статут організації. Головою Товариства обрали лікаря Івана Луценка, заступником голови – Сергія Шелухіна. До правління Товариства увійшли Ф. Гаврилко, М. Клименко, Л. Ковальчук, І. Липа, Д. Сігаревич, О. Фісак, О. Фісун і інші. Всього в організації було 158 членів. Лави поповнювались новими членами і одним з них був правознавець Михайло Комаров (1844-1913). На цьому етапі діяльності просвітяни діяли відповідно до статуту, тобто “допомагали культурно-просвітницькому розвитку українського народу в Одесі”. Найвагомішим здобутком “Просвіти” стало видання українських газет “Народна справа” і “Вісті”, які нажаль проіснували не довго. Вже в резолюції від 31 березня 1908 року одеський генерал-губернатор Іван Миколайович Толмачов заборонив використання «малороссийского наречия» на засіданнях Товариства, а згодом в 1909 році заборонив і саме Товариство.

Відновила свою діяльність одеська “Просвіта” лише через майже 80 років. Спочатку це було зареєстроване Ленінським райвиконкомом м. Одеси “Товариство шанувальників української мови і культури ім. Т.Г. Шевченка” (21.10.1988 р.). Очолювала його завідуюча бібліотеки № 10 Н. Білінська. У зборах брали участь студенти, вчителі, письменники, бібліотекарі й інші представники творчої інтелігенції.

Експонати виставки

Експонати виставки

Згодом на основі “Товариство шанувальників української мови і культури ім. Т.Г. Шевченка” створили та зареєстрували в Одеській міськраді товариство “Південна Громада”. Головами організації були: Наталя Білінська, Валерій Грошко, Борис Янчук, Володимир Чумаченко, Сергій Лобан, Михайло Аксанюк, Олександр Чайківський, Михайло Мацюк, В`ячеслав Кушнір. В 1993 році за рішенням 4-го зїзду Всеукраїнського Товариства “Просвіта” було створено Одеське обласне об`єднання ВУТ “Просвіта”. Впродовж 1993-2010 рр. обласне об’єднання очолювали Володимир Гарбарчук, Валерій Рудюк, Олександр Птащенко, Галина Дольник, Олександр Степанченко.

Нині одеська “Просвіта” нараховує приблизно два десятки зареєстрованих районних і міських осередків в області і має сотні членів. Серед осередків найбільш активними є просвітницькі організації міст Южного, Іллічівська, Роздільної, Татарбунар. Свідченням діяльності просвітян є наявна в фондах бібліотеки література. Окремі видання будуть представлені на згаданій виставці.

Раритетне видання «Звіт діяльності музично-драматичної спілки «Українська хата». 1912 р.

Раритетне видання «Звіт діяльності музично-драматичної спілки «Українська хата». 1912 р.

Заслуговує на увагу “Енциклопедія українознавства” під редакцією професора д-ра Володимира Кубійовича (1970), в якій наводиться визначення та мета діяльності українського громадського товариства “Просвіта”, що діяло на українських землях з кінця 1860 до 1940-х років. З нагоди 140-річчя заснування “Просвіти” свого часу проведена Міжнародна наукова конференція “Просвіта” в національно-культурному житті українського народу” (2009). Збірка матеріалів конференції охоплює широке коло проблем історії діяльності товариства, основних етапів його становлення, напрямків діяльності, взаємин з іншими організаціями, функціонування в діаспорі та діяльності на сучасному етапі.

Крім того, на виставці будуть представлені установчі документи одеського товариства “Просвіта”: Статут українського товариства “Просвіта” в Одесі 1905 року і Статут одеського крайового товариства “Південна громада” Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка 1992 року, де проголошені основні цілі діяльності товариств.

Окрім статутів, у фондах бібліотеки зберігаються звіти просвітянських об`єднань: “Звіт діяльності музично-драматичної спілки “Українська хата” в Одесі” (1912) та “Звіт Одеського Українського Клубу” (1912). Не менш важливою є книга “Празднование десятилетия типографии и хромолитографии Eфима Ивановича Фесенко” (1894), яка присвячена пам`яті одного з просвітян - І.С. Боровського. В ній надруковані листи, які надходили на ім`я друкаря.

На ранньому етапі діяльності «Просвіти» вийшла в світ велика кількість праць одеських просвітян, зокрема праця Івана Луценка “Психічна енергія й проблема читання думок” (1908), Івана Липи “Казки про волю” (1917) багато інших. Серед авторитетних дослідників просвітницького руху є завідуючий редакційним відділом ОННБ ім. М. Горького Григорій Зленко, автор книги “Лицарі досвітніх вогнів : Тридцять три портрети діячів Одеської “Просвіти” 1905-1909 рр.” (2004). В книзі висвітлено постаті тридцяти трьох видатних діячів одеського культурологічного товариства “Просвіта”.

Діяльність одеської “Просвіти” розкрита в роботі О.Т. Ярещенка “Одеська “Просвіта”: історія, сучасність: Історико-популярний нарис: До 130-річчя Всеукраїнського Товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка” (1998), де вперше зроблено спробу дати історичний нарис сьогоденного сподвижництва Товариства української мови ім. Т. Шевченка, у тім числі “Південної громади”.

«Одеська «Просвіта»: минуле, сучасне, майбутнє». Видання з нагоди 100 річчя Одеської «Просвіти». 2005 р.

«Одеська «Просвіта»: минуле, сучасне, майбутнє». Видання з нагоди 100 річчя Одеської «Просвіти». 2005 р.

Аспектам розвитку одеської «Просвіти» присвячені збірки наукових праць «Ринкові важелі та стимули розвитку господарчих систем» (1997), “Просвіта”: минуле, сучасне й майбутнє: Матеріали науково-практичної конференції (Одеса; 25-26 листопада 2005 р.)» (2005), «Записки історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова» (2000), «Одеса і українці: Міська наукова конференція. 30 травня” (1997), Ананченко Т.П. «України часточка – в мені: Одещина в культурологічному просторі світового українства» (2005), «Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26-29 серпня 1999 р.: Доповіді та повідомлення» (1999)

Детальнішу інформацію про творчість просвітян і одеську «Просвіту» можна знайти в каталозі «Джерела пам`яті: Каталог виставки до 90-річчя Українського товариства «Просвіта» в Одесі (1905-1909)» (1995) та в бібліографічному покажчику Г.Д. Зленка «Галина Комарівна (Галина Михайлівна Комарова)» (2004).

Створено: 10.10.2010
Переглядів: 8184
© 2021 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.