Книжкові дарунки до Дня бібліотек

Одеська національна наукова бібліотека виносить щиру подяку професору Євгену Антоновичу Антоновичу, завідувачу кафедри дизайну, графіки та реклами Інституту дизайну і реклами Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ за щедрий дарунок видань з дизайну, мистецтва, етнографії та права у загальній кількості 22 примірники.
Фонд бібліотеки поповнився наступними виданнями:

 1. Антонович Є., Удріс І. Українське мистецтвознавство к. ХІХ – поч. ХХ. ст. – К., 2007.
 2. Захарчук-Чуграй Р., Антонович Є. Українське народне мистецтво : навч. Посібн. – К., 2012.
 3. Антонович Мирослава. Міжнародне право : навч. посібн. – К., 2008.
 4. Антонович Мирослава. Міжнародне публічне право. – К., 2003.
 5. Етнодизайн : європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн. 1. Полтава, 2015.
 6. Становлення і розвитку етнодизайну : український та європейський досвід. Кн.1. – Полтава, 2012.
 7. Становлення і розвитку етнодизайну : український та європейський досвід. Кн.2. – Полтава, 2012.
 8. Тименко В.П. Професійна дизайн-освіта : теорія і практика художньої обробки деревини. – К., 2007.
 9. Становлення і розвиток етнодизайну. Програма І Міжнародної наукової конференції. – 2010. – Полтава.
 10. Становлення і розвиток етнодизайну. Програма ІІ Міжнародного конгресу. 2013. Полтава.
 11. Дизайн. Словник-довідник / за ред. М.І. Яковлєва. – К., 2010.
 12. Шемседінов Г.І. Проектування мобільних будівель. – К., 2007.
 13. Найден О. Марія Приймаченко. Орнамент простору і простір орнаменту. – К., 2011.
 14. Шудря М., Нечепа В. В рокотанні-риданні бандур. – К., 2006.
 15. Митрополит Андрей Шептицький – великий праведник України… // матеріали Всеукр. конференц. 2015, м. Коломия.
 16. Михайло Коргун. Альбом. – К., 1994.
 17. Прищенко С. Кольоровознавство : навч. посібн. – К., 2010.
 18. Пушкар В. Дизайн квітників. – К., 2007.
 19. Захарчук-Чургай Р. Народне декоративне мистецтво українського Полісся. Чорнобильщина. – Л., 2007.
 20. Ганна Вінтоняк. Альбом. – Л., 2011.
 21. Велик День : звичаї, обряди, страви / упоряди. Я. Музиченко. – Л., 2009.
 22. Обряди і страви Святого вечора. – Л., 2009.
Створено: 29.09.2015
Переглядів: 424© 2018 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.