Бібліотека ХХІ століття. Конференція

25 вересня 2014 р. виповнилося 185 років від дня заснування ОННБ ім. М.Горького – першої на теренах України публічної бібліотеки.

З нагоди цієї знаменної дати, 25-26 вересня 2014 р., ОННБ імені М.Горького провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Бібліотека ХХІ століття у новому соціокультурному вимірі» та засідання круглого столу «Еволюція книговидання в Україні: минуле і сьогодення».

 

Модератори конференції і «круглого столу»: Світлана Гриценко, Ліна Арюпіна, Лариса Бур’ян, Юрій Луговцев

В рамках конференції пройшла презентація проекту «Музей історії ОННБ», що охоплює перший період становлення і розвитку бібліотеки від її заснування у 1829 р. до 1919 р. Його представила один із організаторів і учасників конференції Л.В.Арюпіна, заступник генерального директора ОННБ ім. М.Горького з наукової роботи. Він має два рівні – популярний, з хронологією та використанням архівного фотоматеріалу, і другий – поглиблений, науковий, із представленням повних текстів видань з історії бібліотеки. Проект передбачає кілька етапів, і у перспективі буде охоплювати наступні історичні періоди її розвитку до сьогодення. Ознайомитися з ним можна на сайті бібліотеки.

 

Робочий момент конференції

Відкривали конференцію начальник відділу бібліотек та читання Міністерства культури України М.Г.Височанська, заступник начальника управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації О.В.Петрова, генеральний директор ОННБ імені М. Горького О.Ф.Ботушанська.

Участь у конференції взяли представники бібліотечних та інформаційних установ, викладачі вишів, серед яких – канд. іст. наук, доцент кафедри археології та етнології України ОНУ ім. І.І.Мечникова Н.О.Петрова, учений секретар Полтавської ОУНБ імені І.П.Котляревського Л.М.Власенко, завідувач читального залу Одеської юнацької бібліотеки імені В.Маяковського А.П.Глусь, завідувач відділу автоматизації бібліотечних процесів Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» О.В.Богданович. У віддаленому режимі учасники конференції мали також можливість ознайомитися з доповіддю Л.З.Рудзського, члена правління і керівника Групи адаптації Міжнародної асоціації електронних бібліотек та нових інформаційних технологій (м.Київ).

 

Олена Петрова, заступник начальника управління культури і туризму, національностей та релігій ОДА у вітальному виступі високо оцінила соціокультурний потенціал бібліотечних закладів

На конференції було розглянуто комплекс проблем, пов’язаних з необхідністю розширення та перегляду пріоритетних функцій бібліотек та визначення їх нової соціокультурної орієнтації.

Учасники конференції зазначили, що сучасні бібліотеки відіграють важливу роль у залученні читачів до цінностей національної та світової культури, науки і освіти та у наданні нових інформаційних послуг. Було розглянута роль бібліотек у вихованні патріотичної молоді та необхідності зміцнення зв’язків із навчальними закладами різних рівнів акредитації.

Наталя Петрова (м.Одеса)

Крім того, було наголошено, що діяльність бібліотек в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій вимагає від бібліотечних працівників нових знань та навичок, постійного підвищення фахового рівня.

 

Людмила Власенко (м.Полтава)

Дмитро Войтко (м.Одеса)

Особлива увага приділялася питанням обслуговування користувачів з обмеженими можливостями. Бібліотекарі підкреслили, що до цієї категорії читачів потрібний особливий підхід, а головне – забезпечити доступність отримання інформації, комунікативну соціалізацію та можливість отримання знань в новому форматі.

Окрема секція була присвячена видатному українському бібліографу, критику, фольклористу, перекладачу і лексикографу М.Ф.Комарову, 170-річчя від дня народження якого ми відзначаємо цьогоріч.

 

Ганна Швидько (м.Дніпопетровськ)

Участь у цьому заході взяли д-р іст. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, академік Української академії історичних наук, директор Дніпропетровського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАНУ Г.К.Швидько, канд. іст. наук, доцент кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету Т.Л.Подкупко, канд. філолог. наук, викладач Одеського національного економічного університету Н.Я.Купрата, перший заступник Голови правління Українського фонду культури, заслужений працівник культури України Т.І.Максим’юк, а також працівники ОННБ ім. М.Горького та бібліотек міста.

Одним із головних заходів Всеукраїнської науково-практичної конференції став круглий стіл «Еволюція книговидання в Україні: минуле та сьогодення». Участь у роботі круглого столу взяли начальник відділу бібліотек та читання Міністерства культури України М.Г.Височанська, генеральний директор ОННБ ім. М.Горького Ботушанська О.Ф., директор Книжкової палати України імені І.Федорова, д-р техн. наук, професор М.І. Сенченко, генеральний директор видавництва «Наукова думка» НАН України І.Р. Алєксєєнко, директор Державного спеціалізованого видавництва «Мистецтво» Н.Д. Прибєга., директор Одеської міської ЦБС для дітей імені А.Гайдара Г.Я. Лазарєва, завідувач відділом соціокультурної діяльності Полтавської ОУНБ імені І.Котляревського Т.І.Місько, завідувач методичного відділу Одеської ЦМБ ім. І.Франка С.А.Дементьєва.

Учасники круглого столу наголошували, що українське книговидання відіграє важливу роль у самоусвідомленні нації, формуванні культури та духовності. Було також зазначено, що в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні повинна формуватися державна політика, спрямована на розвиток вітчизняного книговидання, забезпечення захисту національного інформаційного простору; забезпечення конкурентоспроможності української книги на внутрішньому, а в майбутньому і зовнішньому ринках. Особлива увага була приділена проблемі залучення молоді до читання.

З метою вирішення проблем, пов’язаних із функціонуванням бібліотек та модернізацією їх роботи, національною книговидавничою галуззю, та проблем читання, які тісно пов’язані з проблемами книго розповсюдження, учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотека XXI століття у новому соціокультурному вимірі» та круглого столу «Еволюція книговидання в Україні: минуле і сьогодення» висловилися щодо необхідності:

- проведення в бібліотеках «круглих столів»  з актуальних питань книговидання та книгорозповсюдження із залученням авторів, видавців, бібліотекарів;

- проведення соціологічних досліджень з вивчення складу та використання бібліотечних фондів, здійснення державної видавничої політики з урахуванням результатів цих соціологічних досліджень;

- розширення міжнародної співпраці у сфері книговидання та книгорозповсюдження;

- популяризації української книги за кордоном;

- створення фонду підтримки перекладів українських авторів іноземними мовами;

- розширення практики залучення волонтерів до проектної діяльності бібліотек;

- розширення партнерських відношень між бібліотеками і навчальними закладами різних рівнів акредитації;

- продовження процесу об’єднання інформаційних ресурсів різних установ культури в єдиному віртуальному просторі;

- удосконалення лінгвістичного забезпечення АІБС для удосконалення доступу до інформаційних ресурсів, що зберігаються в бібліотеках, музеях, архівах.

Створено: 03.10.2014
Переглядів: 1522
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.