Книги

Газети

Журнали

Географія та етнографія

Маркович Я. М. Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях / Яков Маркович. ‒ СПб. : При Губернском правлении, 1798.

Ч. 1. ‒ [8], 98, [5] с.

Маркович Яків Михайлович (1776–1804) – український історик, етнограф і фольклорист. У 1798 р. вийшла у світ перша частина його фундаментальної роботи «Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях», яка мала значний вплив на розвиток національної свідомості українського населення. У роботі містяться відомості про побут, фольклор, господарство, державно-політичний устрій Гетьманщини, природу та історію України. Ця книга повинна була стати початком історико-географічного опису України, але робота залишилася незавершеною.

Hа окремому аркуші – посвята від автора Дмитру Прокоповичу Трощинському (1749–1829), державному діячеві, відомому українському меценату й українофілу.

Переглядів: 768