Виставка нових надходжень

Бібліографія України

Нові надходження за січень 2019 р.

Анотація

У пропонованому інформаційно-довідковому виданні вперше системно представлено бібліографічну панораму історико-педагогічного дослідження розвитку ренесансно-гуманістичних ідей освіти і виховання в європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів у ранній Новий час. Покажчик є міждисциплінарним бібліографічним довідником історико-педагогічного спрямування. У ньому тематично представлено як історико-педагогічні, релігієзнавчі, культурологічні та історичні студії, так і праці, що ілюструють різні, від апологетичних до філіпічних, погляди на феномен єзуїтського гуманізму.

Бібліографічний покажчик започатковує історико-педагогічну серію «Studies of Humanism Jesuits». Він адресований історикам педагогіки, релігіє знавцям, здобувачам наукового ступеня у гуманітарній галузі, бібліотечним працівникам, студентам, учителям, усім, кого цікавлять проблеми становлення і розвитку новоєвропейської християнсько-гуманістичної духовно-педагогічної парадигми.

Детальніше >