Виставка нових надходжень

Наукова періодика у фондах ОННБ

Нові надходження за березень 2022 р.

Анотація

Навчальний посібник відповідає Державному освітньому стандарту спеціальності «Освітні педагогічні науки». У ньому розглянуто найважливіші проблеми сучасної методики викладання права. Його структурна побудова дала змогу об’єднати традиційні підходи в організації викладання дисципліни та новітні високотехнологічні, які активно використовують у провідних ЗВО. Посібник містить питання для самопідготовки, тестові завдання, індивідуальні навчальні завдання, рекомендовану літературу до кожного розділу і глосарій. Для студентів спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки».

Детальніше >

Переглядів: 14101