Нові надходження за жовтень 2020 р.

Анотація

Епоха, в яку довелося жити і працювати професору Борису Олексійовичу Шустову відрізнялася великим драматизмом та суперечливістю. Ідеологічний пресинг тоталітарної держави позбавляв дослідників можливості об'єктивного розгляду історичних явищ, виводив з наукового обігу величезні масиви першоджерел. Зазначені фактори послужили причиною, по якій залишилася в тіні потужна постать вченого та організатора науки, педагога і практика Б. О. Шустова. Сьогодні можливість поглянути на історичні процеси через призму біографії конкретної людини відкриває нові дослідницькі горизонти. Історія стає конкретною і персоніфікованою, набуває людське обличчя. В ході аналізу фактів біографічного порядку надзвичайно важливо постійно співвідносити їх з подіями макроісторії, вписувати їх в історичну канву. Це дозволяє розкрити багато причинно-наслідкових зв’язків, що зумовили той чи інший поворот долі. Саме такі методологічні підходи були покладені в основу праці, присвяченої життю та діяльності професора Б. О. Шустова.

Детальніше >