← Євроінтеграція (за липень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Правова система України в умовах європейської інтеграції: погляд студентської молоді : зб. тез доп. IV Міжнар. студент. наук. конф. / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; гол. ред. ради С. В. Банах ; відп. за вип. А. В. Грубінко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 481 с.

Анотація

За зміст наукових публікацій, рівень стилістичного оформлення текстів, достовірність наведених фактологічних і і статистичних матеріалів, дотримання стандартів академічної доброчесності повну відповідальність несуть автори та їх наукові керівники.