← Культурологія (за жовтень 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Слов’янський світ. До XVI Міжнародного з’їзду славістів (Белград, 2018). НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Український комітет міжнародної асоціації вивчення слов’янських культур, Український комітет славістів : щоріч. Вип. 15. – Київ, 2016.

Анотація

Щорічник «Слов’янський світ» присвячено комплексному дослідженню художньої культури слов’ян. У полі зору авторів – важливі проблеми сучасної славістики: витоки слов’янської культури, художня традиція і сучасна культура, тенденції розвитку слов’янських літератур, фольклорний дискурс. У випуску висвітлено наукову діяльність різних країн – літературознавців, мовознавців, фольклористів, етнологів; представлено нові видання, інформацію про славістичні форуми.

Збірник розрахований на науковців та студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями фольклористики.