← Психологія (за жовтень 2017 р.)

Бібліографія

Проблеми сучасної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України : зб. наук. пр. Вип. 37 – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017.

Анотація

У збірнику наукових праць висвітлено найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей становлення особистості й психології навчання.

Збірник адресовано професійним психологам, докторам і аспірантам, усім, хто цікавиться сучасним станом розвитку психологічної науки.