← Релігієзнавство (за жовтень 2017 р.)

Бібліографія

Історія релігій в Україні. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії» : наук. щорич. Вип. 27. Ч. 2. – Львів : Логос, 2017.

Анотація

Публікуються дослідження пам’яток сакрального мистецтва; аналізуються сюжети іконографії, музейні колекції. Розглядаються актуальні питання історії та філософії релігії та державно-церковних відносин.