← Економіка (за травень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : наук.-виробн. журн. / Засновник Класичний приват. ун-т (м. Запоріжжя) ; гол. ред. О. І. Трохимець. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2020. – № 5 (116). – 149 с.

Анотація

Висвітлює основні. напрями розвитку економічні науки у державі та суспільст-ві, проблеми державного управління в Україні. Основні рубрики: «Економічна наука», «Державне управління», «Освіта», «Проблеми зайнятості та ринку праці»