← Екологія (за березень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Студентський вісник національного університету водного господарства та природокористування : зб. / Засновник Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; гол. ред. В. С. Мошинський. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 1 (13). – 157 с.

Анотація

У збірнику опубліковано наукові статті з раціонального використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва, машинознавства, економіки, права. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.