← Екологія (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Людина та довкілля. Проблеми неоекології = Man and Environment. Issues of Neoecology : зб. наук. пр. / Засновник Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; гол. ред. О. М. Крайнюков. – Харків : ХНУ, 2020. – Вип. 33. – 170 с.

Анотація

Висвітлюються питання вирішення проблем земельної політики, використання земельних ресурсів, рослинництва, агрохімії та охорони ґрунтів, тваринництва, теорії й практики екологічного моніторингу, екології людини, заповідної справи, ГІС-технологій, моделювання стану довкілля, сучасних агротехнологій, оцінки і оптимізації стану навколишнього середовища.

Для науковців і фахівців в галузі екології, географії та сільського господарства, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів.