← Бібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за вересень 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Сучасна мікроелементологія в Україні : бібліографічний довідник за 2005-2016 рр. / Асоціація мікроелементів України ; під ред. Л. М. Шафран. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 255 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У бібліографічному покажчику наведено основні роботи, видані українськими вченими, які працюють в області мікроелементології в різних галузях науки: медицини (гігієни, токсикології, онкології, урології, терапії, хірургії тощо), біології, ветеринарії, екології, аналітичної та інших підрозділах хімії, фізики, нанотехнології, в основному, за останнє десятиліття (2005-2016). Представлені дані про опубліковані монографії, дисертаційні роботи, розроблені нормативно-методичні документи, патенти, статті в наукових журналах і матеріалах конференцій. Публікації надаються по роках видання і в алфавітному порядку за першим автором наукової роботи.

Видання представляє першу систематизовану збірку з даного перспективному напряму, адресовано вченим і фахівцям, що працюють з проблем мікроелементології і у суміжних галузях, викладачам, аспірантам і студентам широкого кола природничих наукових досліджень.