← Екологія (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Лісівництво і агролісомеліорація = Forestry and Forest Melioration : зб. наук. пр. / Засновник Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького ; гол. ред. В. П. Ткач.  – Харків : УкрНДІЛГА, 2020. – Вип. 136. – 207 с.

Анотація

Результати досліджень із питань лісівництва, лісознавства, лісовирощування та лісорозведення, агролісомеліорації, лісової ентомології, фітопатології, моніторингу, радіології, селекції деревних порід, лісової економіки, сертифікації лісів.

Для науковців і спеціалістів лісового господарства, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.