← Культурологія (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Historical and Сultural Studies = Історико-культурні студії : наук. журн. / Засновник Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; гол. ред. Степан Павлюк. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2020. – Vol. 7, n. 1 [№ 1 (7)]. – 82 с.

Анотація

Журнал покликаний сприяти теоретичному та практичному розвитку історичних, культурологічних, музеєзнавчих та пам’яткоохоронних досліджень. Зокрема йдеться про публікацію досліджень та рецензій, де розглядаються питання та проблеми історичної пам’яті, археології, етнографії, краєзнавства, спеціальних історичних дисциплін, персоналій, усної та повсякденної історії, популяризації та збереження культурної спадщини, історії музеїв та їх колекцій, історії архітектури тощо.