← Євроінтеграція (за січень 2021 р.)

Бібліографія

Гомонай В. В. Конституційно-правове забезпечення набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору : монографія / Василь Васильович Гомонай ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2020. – 259 с.

 

Анотація

В монографії з позицій сучасної науки конституційного права та практики досліджено конституційно-правове забезпечення набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Висвітлено теоретичні та методологічні основи дослідження, розглянуто питання закріплення стратегічного (геополітичного) курсу держави в конституціях країн-учасниць ЄС, формування курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, етапи його реалізації, питання конституційного ладу та конституціоналізму.

Для бакалаврів, магістрантів, здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії» та викладачів закладів вищої освіти.