← Філософія (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Філософія освіти = Philosophy of Education : наук. часопис / Засновник АПН України, Ін-т вищої освіти, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; гол. ред. Л. Горбунова. – Київ : Майстер-клас, 2019. – № 2 (25). – 314 с.

Анотація

Цей журнал презентує широкий спектр філософських та освітніх питань, зокрема проблем трансформації освіти в контексті глобалізації, інформаційно-комунікаційної революції в умовах транзитного суспільства, яким є Україна. Формує простір філософського дискурсу, виводить сучасні дослідження на розуміння стратегій реформування освіти в ХХІ столітті з позицій різних методологій і філософських підходів.