← Екологія (за листопад 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Наукові горизонти = Scientific Horizons : наук. журн. / Засновник Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; гол. ред. О. В. Скидан. – Житомир : ЖНАЕУ, 2020. – № 6 (91). – 117 с.

Анотація

Метою наукового журналу «Наукові горизонти. Scientific Horizons» є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє.

У журналі друкуються представники сучасної вітчизняної наукової еліти, аспіранти, магістри, студенти закладів вищої освіти, працівники аграрної сфери, державні службовці, а також вчені інших країн.