← Культурологія (за жовтень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Культура слова = Culture of the Word : зб. наук. праць / Засновник НАН України. Ін-т укр. Мови ; гол. ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ : ВД Дмитра Бураго : Ін-т укр. мови НАН України, 2019. – Вип. 91. – 176 с.

Анотація

Збірник присвячено визначальній в історії нової української літературної мови постаті – Іванові Петровичу Котляревському. Матеріали видання актуалізують роль автора «Енеїди» та п’єси «Наталка Полтавка» в утвердженні української мови в писемній і сценічній практиці в Україні кінця XVIII – початку XIX ст., у шліфуванні письменних та усних структурних і стилістичних норм, у модифікації української сміхової культури.

Нове прочитання творів класика української літератури пов’язане з аналізом комунікативних стратегій драматургічного дискурсу митця у зіставленні із сучасною мовно-естетичною практикою.

Науковий збірник прислужиться дослідникам історії української літературної мови, фразеології, ономастики, стилістики тексту, а також лексикологам, лексикографам.