← Література (за вересень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Шостак О. О. "Еміграційний" текст Івана Франка : монографія / Ольга Олександрівна Шостак ; наук. ред. М. І. Гнатюк. – Рівне : Волинські обереги, 2019. – 286 с.

Анотація

Монографія репрезентує перше в українському літературознавстві комплексне дослідження проблеми художнього осмислення еміграції у творчості І. Франка. Запропоновано дефініцію поняття «еміграційний» текст, визначено центральні сюжетні мотиви, образи-топоси, художні коди, що слугують інтеграції творів у над текстову структуру, та з’ясовано їх місце в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Корпус текстів І. Франка про еміграцію аналізується в теоретико-методологічному просторі поетики, риторики та інтерпретації. Центральне місце належить нериторичній методології, що ґрунтується на з’ясуванні комунікативних стратегій художньої мови на рівні їх співвіднесення з письменницькою інтенцією та рецепцією читача. Окреслено риторичні домінанти «еміграційного» тексту в просторі поетики. Досліджуються особливості представлення еміграційної теми в поетичних, прозових і драматичних творах. У дисертації характеризується специфіка кореляції в «еміграційному» тексті І. Франка засобів традиційної та індивідуально-авторської поетики.