← Література з питань права (за серпень 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

 Чуваков, О. А. Злочини проти основ національної безпеки України: проблеми кримінально-правової теорії і практики : монографія / О. А. Чуваков ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова ; відп. ред. О. М. Костенко. – Одеса : Фенікс, 2017. – 361с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У монографії висвітлюються концептуальні проблеми теорії і практики кримінально-правової охорони основ національної безпеки України. Показано генезіс злочинів проти основ національної безпеки України, їх понятійна характеристика  у контексті сучасної кримінально-правової доктрини і практики. Досліджуються основні концептуальні підходи до їх дефеніції та аналізу правової природи таких посягань. Аналізуються концептуальні проблеми кваліфікації злочинів проти основ національної безпеки.  

Призначено науковцям, викладачам, аспірантам і студентам юридичних вузів, а також практичним працівникам правоохоронних органів.