← комп'ютерні системи (за вересень 2020 р.)

Бібліографія

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика : зб. наук. пр. / Засновник Ужгород. нац. ун-т; Гол. ред. М. М.Маляр.– Ужгород : УжНУ, 2020.– Вип. 1 (36).– 127 с.

Анотація

Галузь та проблематика: математика, алгебра та теорія чисел, математичний аналіз, прикладна математика, обчислювальна математика, керування та оптимізація, дискретна математика та комбінаторика, загальна математика, математична фізика, диференціальні рівняння, моделювання та комп'ютерне моделювання, теорія чисел, статистика та теорія ймовірності. Теоретична інформатика, інформатика, штучний інтелект, теорія обчислень, інформаційні системи. Прикладна інформатика, Загальна інформатика. Теорія прийняття рішень.