← Історія (за вересень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. пр. / Засновник Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Каф. іст. Стародав. світу, Середніх віків та музеєзнавства; Наук. ред. М. К. Чучко.– Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2019.– Т. 1 (47).– 366 с.

Анотація

У публікаціях збірника досліджується актуальна проблематика всесвітньої історії, історії релігії, етнології, археології. Вперше вводяться у науковий обіг маловідомі джерела, зокрема експедиційні матеріали науковців кафедри.

Рекомендовано на науковців, викладачів історії, етнології та краєзнавства, студентів, усіх, хто цікавиться історичним минулим.