← Бібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за серпень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Головата Л. Літературно-мистецька періодика і збірники української европейської еміграції другої половини 1940-х років = Literary-art periodicals and anthologies published by the Ukrainian emigration in Europe (second half of the 1940s) : бібліогр. довідник / Лариса Головата ; НАН України. Львів. нац. наук. б-ка ім. Василя Стефаника ; бібліогр. ред. Люба Сущ ; ред. Андрій Мокроусов, Людмила Ільницька. – Львів : [б.в.], 2019.– 409, [1] с. : іл.

Анотація

Видання охоплює 30 найменувань літературно-мистецької періодики і збірників, випущених після Другої світової війни в Західній Німеччині, Австрії, Італії та Франції. У вступі охарактеризовано інтелектуальний і подієвий контекст видавничого руху в еміграції, видавничі стратегії об’єднань і спілок, редакційну політику та контент досліджуваних видань. Запроваджено відмінні від досі практикованих правила подачі матеріялу, які мають поглибити сприйняття його аналітичної сутності, привернути увагу до численних цінних текстів, що досі були поза науковим ужитком. Посібник засвідчує прецедент активного розвитку і взаємопроникнення різних творчих сфер – літератури, науки, театру, музики, образотворчого мистецтва – за обставин еміграції і є багатоаспектним джерелом для вивчення досвіду культурної репрезентації європейського українства у повоєнний час.