← Путівники, атласи, карти (за серпень 2020 р.)

Бібліографія

Цитологія (атлас для самостійної роботи студентів) = Цитология (атлас для самостоятельной работы студентов) = Cytology (self-instructional atlas) : навч. посіб. / Наталія Борисівна Гринцова, Людмила Іванівна Кіптенко, Марина Миколаївна Дунаєва, І. В. Хоменко, С. М. Дмитрук ; Сум. держ. ун-т. Мед. ін-т ; за заг. ред. В. І. Бумейстер. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2020. – 64 с. : іл.

Анотація

Навчальний посібник підготовлено співробітниками кафедри морфології Медичного інституту Сумського державного університету. Він містить кольорові мікрофотографії гістологічних та цитологічних препаратів, а також стислий текстовий коментар до них із зазначенням методики фарбування препаратів. Більшість наведених в атласі світлин фото документовано авторами самостійно на базі кафедр морфології та патологічної анатомії Медичного інституту СумДУ. Посібник може бути використаний як під час самостійного вивчення розділу гістології, так і під час підготовки до контрольних та практичних занять і призначений сприяти всебічному, послідовному й глибокому засвоєнню практичного матеріалу.