← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за липень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Владислав Володимирович Гончарук / НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського ; уклад.: Г. С. Мацибура, В. О. Рябушко ; авт. вступ. ст.: В. Г. Сафронова, А. О. Кавіцька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Академперіодика, 2016. – 185 с. – (Біобібліографія вчених України).

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У книзі висвітлено основні етапи життя, науково та науково-організаційної діяльності відомого вченого в галузі хімії, фізики, біології і технології води, фізичної хімії, хімічної кінетики і каталізу, колоїдної хімії, фотохімії та екології, радника Президії НАН України, директора Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Кабінету Міністрів України, лауреата премій ім. Л. В. Писаржевського та О. І. Бродського НАН України, академіка НАН України, академіка Міжнародної академії наук вищої школи, академіка Академії технологічних наук України і Російської Федерації, почесного члена АН Молдови, доктора хімічних наук, професора В. В. Гончарука. Хронологічні покажчики друкованих праць знайомлять читача з науковим доробком вченого.

Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.