← Історія та етнографія (за квітень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Історія соціал-демократичного руху в новий час: становлення ідеології та практики : курс лекцій / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад.         О. Т. Безаров ; відп. за вип. О. І. Сич. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім.      Ю. Федьковича, 2019. – 135 с.

Анотація

Посібник містить головні відомості з історії становлення та розвитку ідеології соціал-демократичного руху в країнах Європи у XIX ст.

Для магістрантів історичних спеціальностей, а також всіх, хто цікавиться історією світової соціал-демократії.