← Соціологія (за лютий 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи = Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University . Series: Sociological studies ofcontemporary society: methodology, theory, methods : зб. наук. пр. / Засновник Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; гол. ред. Віль Савбанович Бакіров. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – Вип. 43 .

Анотація

У Віснику опубліковані результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських та зарубіжних учених, а також молодих науковців. Акцентовано увагу на актуальних проблемах та перспективах розвитку пострадянської соціології в умовах соціальних невизначеностей. Для науковців, викладачів, студентів та аспірантів соціологічних спеціальностей та всіх, хто цікавиться соціологічною проблематикою.