← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за січень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Тархов К. І. (1856-1916) : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1881-1909 роки / НААН України. Нац. наук. с.-г. бібліотека, Ін-т зрошуваного землеробства НААН України ; уклад. і наук. ред. В. А. Вергунов ; уклад. О. В. Василяка. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 51 с. : портр. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України; кн. 76).

Анотація

У виданні висвітлено етапи життя, науково-дослідницьку, науково-організаційну, педагогічну діяльність К. І. Тархова – вченого, педагога та організатора вітчизняної суспільної та науково-освітньої агрономії. Показано його участь в створенні багатьох сільськогосподарських дослідних та освітніх установ України, зокрема його ініціативу й внесок у заснування Інституту зрошуваного землеробства НААН, де він був першим директором. Висвітлено діяльність вченого на посадах директора Нікітського ботанічного саду та Нікітського училища садівництва та виноробства, а також виконуючого обов’язки інспектора сільського господарства Чернігівської губернії. Свою плідну наукову працю вчений успішно поєднував з просвітницькою на науково-педагогічною роботою, викладаючи в освітніх закладах та поширюючи сільського господарські знання серед сільського населення Херсонської та Чернігівської губернії.