← Психологія (за грудень 2019 р.)

Бібліографія

Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational Psychology. Economic Psychology : наук. журн. / Засновник Нац. акад. пед. наук України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці ; гол. ред. Сергій Дмитрович Максименко. – Київ : Логос, 2019. – № 2/3 (17) .

Анотація

У цьому журналі висвітлюються  теоретичні та прикладні проблеми сучасної психологічної науки.