← Філософія (за листопад 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія / Засновник Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; гол. ред. М. Д. Култаєва. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. – Вип. 52, ч. 1 .

Анотація

Науковий вісник містить праці аспірантів, докторантів, кандидатів та докторів наук, які відображають широкий спектр філософських проблем у галузі методології і діалектики пізнання, філософської антропології і філософії культури, соціальної філософії виховання, психології творчості та духовності.

Видання розраховане на аспірантів, викладачів та студентів, та всіх, хто цікавиться філософією.